Tags: Juridisch Advies Costa del Sol

Betalingsmiddelen in de internationale handel

De betalingsmiddelen gebruikt in de internationale handel zijn praktische dezelfde als die bij de binnenlandse handel, hoewel er bepaalde verschillen of bijzondere kenmerken zijn voor de transacties bij aankoop en verkoop op de binnenlandse markten. De betalingsmiddelen kunnen geclassificeerd worden in functie van het feit of ze al dan niet onderhevig zijn aan de behandeling
 • Wim Lamers
 • Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Spaans advocatenkantoor, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer

Nieuwe bevoegdheden voor de notaris in Spanje met de Vrijwillige Jurisdictiewet

De goedkeuring van de nieuwe Spaanse wet 15/2015 van 2 juli inzake de vrijwillige jurisdictie leidt tot meer bevoegdheden aan de notarissen en bewaarders van eigendomsregisters en handelsregisters om zo het volumen werk bij Rechtbanken te verminderen. Notarissen in Spanje kunnen diverse kwesties in civielrechtelijk materies, nalatenschappen, huwelijken, hypotheken en zelfs vennootschapsmateries, waar geen controverse
 • Wim Lamers
 • Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Spaans advocatenkantoor, Spaanse advocaten,
Lees meer

Spaanse Wet 24/2015, van 24 juli inzake Patenten

Wij geven u graag enkele opmerkingen over de nieuwe patentenwet: – Gezien het aantal betrokken wetteksten en de aard van de wijzigingen in vergelijking met de vorige patentenwet 11/1986, was het niet voldoende eenvoudigweg een gedeeltelijke hervorming te maken zoals tot nu toe werd gedaan. – In 1986 werden alle patenten door Spanje afgegeven. Tegenwoordig
 • Wim Lamers
 • Juridisch Spanje, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol,
Lees meer

De compensatieraden in Spanje (“junta de compensación”)

In Spanje, de definitie van de compensatieraden werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit 3288/1978. De tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige planning in Spanje komt essentieel toe aan de Administratie van de Staat, de lokale entiteiten, de bijzondere stedenbouwkundige entiteiten en in het bijzonder aan de particulieren. De Spaanse compensatieraden worden opgericht om een bepaalde zone te
 • Wim Lamers
 • Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,
Lees meer

EEN NOTARIËLE VOLMACHT HERROEPEN

De volmacht is een document dat voor een notaris wordt verleden waarbij de volmachtgever, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan een andere persoon de toestemming geeft om in zijn naam te handelen. Daarvoor verleent hij de persoon algemene bevoegdheden om op te treden als zijn vertegenwoordiger, of bijzondere bevoegdheden opdat hij een bepaalde rechtshandeling kan
 • Wim Lamers
 • Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Vastgoed Advocaat Marbella,
Lees meer

Stappen die u moet ondernemen na de ondertekening van uw notariële koopakte in Marbella, Spanje?  

 U bent net de trotse eigenaar geworden van een woning in Spanje? Vergeet dan niet de volgende formaliteiten te regelen zodat de eigendom op uw naam komt te staan bij het Eigendomsregister.  Merk wel op dat dit geen automatische procedure is na het ondertekenen van uw notariële koopakte in Spanje. Het is de nieuwe eigenaar
 • Wim Lamers
 • Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Vastgoed Advocaat Marbella,
Lees meer

Garantieverzekering van voorafbetalingen van een aankoop van een woning in Spanje

Geachte koper, Vooraleer u in Spanje een woning koopt op plan of in bouwfase, ga dan eerst op zoek naar juridische advies, maak geen voorafbetalingen tot u deze bedragen heeft verzekerd aan de hand van een garantieverzekering van voorafbetalingen of een bankgarantie. De “Spaanse Wet 57/1968, van 27 juli, inzake de ontvangst van voorafbetalingen in
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Advocaat in Spanje, Juridisch Advies Costa del Sol, Onroerendgoed advocaat , Vastgoed Advocaat Marbella,
Lees meer

De toedeling van uw erfenis in Spanje. Vereiste documentatie voor niet-residenten

Heel wat twijfels kunnen rijzen op een zo delicaat moment waarop, naast het nemen van beslissingen zoals het raadplegen van een vakman om u bij te staan bij de toedeling van uw erfenis in Spanje, u ook de nodige documentatie moet klaarmaken om te kunnen overgaan tot de aanvaarding van de Spaanse goederen van de
 • Wim Lamers
 • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Spaans Erfrecht, Testament in Spanje,
Lees meer

Investeren in de resultaten van een economische activiteit in Spanje. De overeenkomst van participatierekeningen.

Indien u wil investeren in een onderneming in Spanje beschikt u over een formule waardoor u financiële middelen kan bijdragen die niet als vennootschapskapitaal beschouwd worden en u voor een vast te stellen aandeel deelgenoot wordt in de positieve of negatieve resultaten van de activiteit. Het betreft een overeenkomst tussen de partij die de economische
 • Wim Lamers
 • Fiscal advisers Marbella, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer

WEBSITES VAN VENNOOTSCHAPPEN IN SPANJE

Door middel van de wet 1/2012 van 22 juni inzake vereenvoudiging van de verplichtingen tot informatie en documentatie bij fusies en splitsingen van kapitaalvennootschappen, werd de laatste hervorming ingevoerd betreffende de regulering van websites van vennootschappen in Spanje, door de hervorming van de artikelen 11 bis en 173 van de Wet inzake Kapitaalvennootschappen (Spaanse LSC)
 • Wim Lamers
 • Advocaat Marbella, Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer
Older Posts >>