Categoreën: Fiscale Planning

Inkomstenbelasting 2015, Inkomsten uit spaargelden 2015

Voor de aangifte van de inkomsten voor het jaar 2014, maakte de vermogenswinst en -verlies voortvloeiende uit transacties met een wachtperiode van minder dan of gelijk aan één jaar, deel uit van de algemene grondslag en die met een wachtperiode van meer dan één jaar, maakten deel uit van de grondslag voor spaargelden. De wetgeving
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Spaans advocatenkantoor, Belasting in Spanje,
Lees meer

Kalender voor de Spaanse Inkomstenbelasting jaar 2014 dat wordt ingediend in 2015

Uw Nederlandstalige belasting adviseur in Spanje, deskundige accountant, econoom in Marbella heeft het genoegen u te informeren over de kalender voor het indienen van de Inkomstenbelasting in Spanje. De zogenoemde Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.       Wanneer begint de belastingcampagne voor het jaar 2014? Op 7 april 2015 begon de belastingcampagne voor
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Samenvatting Hervormingen wetten in Spanje26, 27 en 28/2014. De belangrijkste aspecten inzake de Spaanse Inkomstenbelasting voor Natuurlijke Personen.

 Wijzigingen Inkomstenbelasting in Spanje jaar 2015.De Spaanse belasting adviseurs van ons advocatenkantoor in Marbella hebben het genoegen u te informeren over de belangrijkste wijzigingen in verband met de Spaanse inkomstenbelasting voor natuurlijke personen die vanaf januari 2015 in werking zijn getreden. De vrijstelling op de eerste 1500 euro ontvangen op dividenden en winstuitkeringen houdt op
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Woonplaats in twee landen

Ter navolging van vorige artikelen geschreven door Arcos & Lamers Asociados in verband met de fiscale verblijfplaats in Spanje, wensen we deze keer te analyseren wat er nu precies gebeurt indien een persoon resident is in beide landen. We hebben hierbij te maken met een situatie waarin vermeden dient te worden dat één persoon, op
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Juridisch Spanje, Belasting in Spanje,
Lees meer

Vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie en wijziging van de wet inzake Successie- en schenkingsrechten in Spanje. Niet-residenten

In het vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie van 3 september 2014. Zaak C-127/12 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157285&doclang=ES) wordt, tegen het beginsel van vrij verkeer voor kapitaal in, een verschil gemaakt wat betreft de belastingen bij schenkingen en nalatenschappen tussen de rechtverkrijgende en schenkers die residenten zijn in Spanje en deze die geen residenten zijn in
 • Wim Lamers
 • Efrecht Marbella, Niet resident in Spanje , Spaans Erfrecht, Testament in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Interview Wim Lamers oprichter van Arcos & Lamers Asociados, advocatenkantoor in Spanje

Hollander in Spanje, Spanjaard in Holland Hollanders zoeken het per traditie vaak buitengaats. Ons land is er groot mee geworden en klein bij gebleven: avonturiers die over de wereldzeeën gingen, op zoek naar handel en activiteit. Nog steeds ondernemen landgenoten over de hele wereld. Bijvoorbeeld in Marbella, aan de zonovergoten Spaanse Costa del Sol. Daar
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella,
Lees meer

Belasting in Spanje; Tips om op efficiënte wijze de aangiftes van de Spaanse inkomstenbelasting en de vermogensbelasting te bekomen.

Belasting in Spanje; De belasting adviseurs en deskundige accountants van ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje hebben het genoegen u een reeks aanbevelingen te geven over hoe de aangiftes van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting te bekomen. 1) Vooraleer uw Spaanse aangiftes in te vullen, moeten we alle nodige documenten verzamelen alsook de fiscale informatie bij
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje,
Lees meer

HOE BEWIJST U DAT U NIET-RESIDENT BENT IN SPANJE?

Door Sara Duarte, accountant in Marbella Een niet-resident in Spanje kan op een bepaald ogenblik (wegens een bepaalde transactie) worden vereist door de autoriteiten, bijvoorbeeld door de belastingdienst, notaris, enz., aan te tonen dat zij niet-resident zijn in Spanje. Daartoe dient u een certificaat te verzoeken bij de belastingdienst van het land van afkomst waarin
 • Wim Lamers
 • Boekhouder Marbella, Emigratie, Emigreren naar Spanje, Fiscal advisers Marbella, Residentie , Belasting recht , Fiscale Planning,
Lees meer

INKOMSTENBELASTING IN SPANJE, AFSCHAFFING VAN BELASTINGVERMINDERING

Voor fiscaal residenten in Spanje De belasting adviseurs en fiscalisten bijde firma Arcos & LamersAsociados wensen in deze post een belangrijk detail van de wet 16/2012 van 27 december te beschrijven. Krachtens deze wet worden verschillende belastingmaatregelen getroffen gericht op de consolidatie van de publieke financiën en de bevordering van de economische activiteit in Spanje
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Econoom Marbella, Spaanse Belastingdienst , Fiscaal Advies Marbella, Belasting adviseurs, Belasting adviseur , Belasting recht , Fiscale Planning,
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING IN SPANJE. UITBREIDING VAN MAXIMUMTERMIJN VOOR COMPENSATIE VAN VERLIEZEN.

Goed nieuws voor de Vennootschapsbelasting in Spanje! Accountant in Marbella, Ms. Sara Duarte, professioneel van accountancy kantoor in Spanje,Arcos & Lamers Asociados, wilt u het goede nieuws brengen! Nieuwe maatregel van kracht voor de belastingperiodes die beginnen vanaf 1 januari 2012: de maximumtermijn om verliezen te compenseren, wordt uitgebreid. Het tweede lid van het Koninklijk
 • Wim Lamers
 • Emigratie, Fiscal advisers Marbella, Juridisch Spanje, Belasting in Spanje, Bedrijf beginnen in Spanje, Belasting adviseur ,
Lees meer
Older Posts >>