STRAFRECHT

juridisch spanjeStrafrecht Spanje

Arcos & Lamers Asociados beschikt over een team deskundigen in  verschillende vakgebieden van het Spaans recht die met een persoonlijke aanpak en volledige vertrouwelijkheid uw belangen zullen verdedigen.

De meertalige Spaanse advocaten en economen verbinden ons ertoe dat onze cliënten een snelle en efficiënte verdediging en bijstand te bieden en hen te begeleiden in de uitoefening van hun rechten bij allerlei soorten problemen. De advocaten van Arcos & Lamers Asociados in Spanje verzorgen de behandeling van strafbare feiten zoals:

Misdrijf tegen de vrijheid: bedreigingen, dwang; misdrijf tegen de eer: laster, smaad; misdrijf tegen het vermogen: ontvreemding, diefstal; bedrog: oplichting, toe-eigening, misdrijf tegen familiale rechten en plichten, vennootschapsmisdrijven.

Spaans strafrecht

Spaans Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging in Spanje gerealiseerd kan worden.

Het Strafrecht in Spanje betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht). In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal. Het slachtoffer speelt in het Spaans strafrecht dan ook een bescheiden rol.

De strengheid van het strafrecht in Spanje is afhankelijk het gepleegde misdrijf. Daartoe heeft men in Spanje drie niveaus van straffen voorhanden.

Strenge straffen, minder zware en minimum straffen.

Persoonlijke benadering

De Spaanse advocaten van Arcos & Lamers Asociados garandeerd u dat ons honorarium overeenkomt met de tarieven voorgeschreven door de Orde van Advocaten in Malaga. Wij geven u dan ook altijd op voorhand een persoonlijke prijsopgave voor de zaak in kwestie.

Ons advocatenkantoor in Spanje garandeert u dat onze honorarium overeenkomt met de tarieven voorgeschreven door de Orde van Advocaten in Málaga. De desbetreffende Spaanse advocaat van ons kantoor geeft u dan ook altijd op voorhand een persoonlijke prijsopgave voor de zaak in kwestie.

Neem nu kontact op met de Nederlandstalige Spaanse advocaten van Arcos & Lamers Asociados. Uw advocaat in Spanje gespecialiseerd in Spaans recht.