Accountancy

FISCAAL EN BOEKHOUDKUNDIG ADVIES VOOR NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN

Het meertalige team van Arcos & Lamers Asociados biedt vakkundig advies over al uw fiscale behoeften zowel in de privésfeer als in het professionele leven. Arcos & Lamers Asociados treedt op als uw professionele accountant en belasting adviseur in Marbella. We leveren maand-, kwartaal- en/ of jaarrapportages aan in het Spaanse wettelijk formaat of afgestemd op de eisen van de cliënt, zodat de belasting in Spanje of een efficiënte wijze voldaan wordt.

Via deze website of in persoonlijke gesprekken houden wij u pro-actief op de hoogte van ontwikkelingen die interessant voor ú of uw Spaans bedrijf kunnen zijn en in de door uw gewenste taal. Wij kunnen u helpen in het Nederlands, Spaans, Portugees, Frans, Engels en Duits

Fiscaal advies.

Het sterke accountantskantoor van Arcos & Lamers Asociados levert Fiscaal advies voor natuurlijke en rechtspersonen, met inbegrip van het opstellen, afrekenen en indienen van de volgende aanslagen in Spanje:

Boekhouding van uitgegeven en binnengekomen facturen.

banner_services_acconting in spanjeFiscale representaties van bedrijven. Het verkrijgen van een btw nummer in Spanje voor bedrijven die resident of niet resident zijn in Spanje. Verificatie van intra-comunitaire Btw nummers via de Spaanse belasting dienst (A.E.A.T. Agencia Estatal de Administración Tributaria).

Maandelijkse, Driemaandelijkse en jaarlijkse Spaanse Btw declaraties.

Driemaandelijkse aangifte inkomstenbelasting.

Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting Spanje zowel voor residenten als voor niet-residenten, natuurpersonen of bedrijven.

Aangifte van gespreide betaling van de Spaanse Vennootschapsbelasting.

Jaarlijkse aangifte van transacties met derden.

Jaarlijkse aangifte van Spaanse Vennootschapsbelasting.

Met andere woorden, uw belasting declaraties in Spanje worden door de gespecialiseerde, Nederlandstalige en efficiënte belasting adviseurs te Marbella opgemaakt en telematisch gepresenteerd.  Arcos & Lamers Asociados, uw Spaanse belasting specialist!.

Boekhoudkundig advies.

Analyse en goedkeuring van uitgegeven en binnengekomen facturen van het bedrijf om zo te voldoen aan alle nodige vereisten overeenkomstig de Spaanse wetgeving.

Het nakomen van formele vereisten betreffende de Boekhouding van de Vennootschap overeenkomstig met het Spaans Rekeningstelsel.

Het opstellen van proefbalansen, tussentijdse balansen en verlies- en winstrekeningen.

Het verkrijgen van de balans voor de cliënt met de gepaste toelichtingen.

Het opmaken van de Spaanse jaarlijkse balans vennootschapsbelastingen.

Het opstellen van de Notulen van de Jaarlijkse Vergadering voor Aandeelhouders of Houders van rechten met goedkeuring van de rekeningen en adviesverlening aan de administrateurs om de notulen Public te maken.

Boekhouding van de Officiële Boeken van de Vennootschap volgens het Spaans rekeningstelsel:

Journaal.

Boekhouding met onder andere balansen en verlies- en winstrekeningen.

Inventarisdagboek.

Notulenboek en Aandeelhoudersregister.

Het indienen van alle officiële Spaanse boeken en de jaarrekeningen voor inschrijving bij het Handelsregister.

Onze professionele diensten omvatten het verzorgen van de complete boekhoudcyclus, het nazien van úw administratie, het deponeren van desbetreffende belasting declaraties in Spanje en jaarrekeningen bij de bevoegde instanties zoals Spaanse Fiscus, Mercantiele Register, etc.

De Spaans registreerde Nederlandstalige accountants en economen van Arcos & Lamers Asociados bieden een integraal diensten pakket aan op gebied van boekhouding, accountancy en kantooradministratie in Spanje, Costa del Sol, Marbella.

Meer informatie over Belasting in Spanje en boekhoudekundig advies

Adviesverlening bij de oprichting van een besloten vennootschap met verperkte aanspakelijkheid in Spanje; Belasting in Spanje

Bij ons accountancy kantoor in Marbella bieden wij u adviesverlening aan over elk soort Spaanse vennootschap die u wenst op te richten. Daarbij houden we rekening met verschillende factoren zoals het maatschappelijk kapitaal, het aantal vennoten en het maatschappelijk doel en wie de zaakvoerder zal zijn van uw vennootschap. Natuurlijk kunnen de economen van ons kantoor ook de accountancy en boekhoudkunding advies verlening geven waar de fiscale representatie ook toebehoord. Wilt u uw belasting verplichtigen in Spanje op een efficiënte manier voldoen dan kunt u één van de meertalige Spaanse belasting specialisten benadren. Lees meer….

Belasting formulier 340. Informatieve Spaanse belasting aangifte

Met dit belasting formulier betaald kunt u geen belasting in Spanje betalen maar informeerd u aan de Spaanse belasting dienst over specifique transacties.  Via dit aangifteformulier moeten alsook transacties onderhevig aan het bijzonder kasstelsel aangegeven worden.  Lees meer….

Business Angel aftrek van inverstering in nieuwe of recent gevormde rechtspersonen Spaanse belasting declaratie 165. Belasting in Spanje

Deze Spaanse belasting declaratie werd ingevoerd door de wet 14/2013 tot wijziging van artikel 105.02 betreffende de inkomstenbelasting van natuurlijke personen (I.R.P.F). De informatieverklaring nummer 165. Dit nieuw model bevat informatie betreffende de zogenaamde “Business Angels” met betrekking tot de aftrek van investeringen in nieuwe of recent gevormde rechtspersonen. Meer informatie over dit onderwerk kunt u hier vinden alsook informatie over het betalen en declaren van belasting in Spanje.

Investeren in de resultaten van een economische activiteit in Spanje. De overeenkomst van participatierekening

Indien u wil investeren in een onderneming in Spanje beschikt u over een formule waardoor u financiële middelen kan bijdragen die niet als vennootschapskapitaal beschouwd worden en u voor een vast te stellen aandeel deelgenoot wordt in de positieve of negatieve resultaten van de activiteit.  Pas op deze overeenkomsten zijn ook onderheving van een belasting declartie in Spanje.  Meer informatie over dit onderwerp en belasting betalen in Spanje, Belasting declarties in Spanje kunt u hier vinden.

Belasting in Spanje: Spaanse voorheffing op facturen

Belasting Spanje. Het inhouden van een belastingtarief (percentage) op een Spaanse factuur die men ontvangt en het storten van het ingehouden bedrag bij de Spaanse Belastingdienst is een verplichting die alle ondernemers en vennootschappen bijzonder in het oog moeten houden. Wij zijn verplicht deze Spaanse belasting voorheffing in te houden. Lees meer….

Belasting in Spanje: Spaanse btw op benzinefacturen zijn aftrekbaar

Belasting in Spanje ; De Spaanse Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW- IVA Impuesto sobre el Valor Añadido) van de Spaanse benzinefacturen is 100% aftrekbaar indien u een bedrijfsauto gebruikt op voorwaarde dat deze niet voor persoonlijke ritten wordt gebruikt. Met andere woorden, de voorwaarde is dat de auto 100% voor de bedrijfsactiviteit wordt gebruikt. Meer info over dit onderwerp en het betalen het belasting betalen in Spanje kunt u hier vinden.