Tags: Fiscal advisers Marbella

Belasting in Spanje; Tips om op efficiënte wijze de aangiftes van de Spaanse inkomstenbelasting en de vermogensbelasting te bekomen.

Belasting in Spanje; De belasting adviseurs en deskundige accountants van ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje hebben het genoegen u een reeks aanbevelingen te geven over hoe de aangiftes van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting te bekomen. 1) Vooraleer uw Spaanse aangiftes in te vullen, moeten we alle nodige documenten verzamelen alsook de fiscale informatie bij
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje,
Lees meer

Belasting in Spanje, Maandelijks rapport: Maart 2014

Belasting in Spanje; Volgens informatie van de Spaanse belastingdienst, zijn de belangrijkste resultaten als volgt: De belastinginkomsten in het eerste trimester van het jaar bedraagt 38.910 miljoen, dit is 7% meer (2.561 miljoen) dan dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de eerste maanden, stegen de bruto-inkomsten met 5,1% (2.449 miljoen) en de teruggaven verminderden met 1%
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje,
Lees meer

Belastingssysteem voor Spaanse onroerende goederen van niet-fiscaal residenten – DEEL 2- Inkomstenbelasting in Spanje

Indien u een natuurlijk persoon bent en niet fiscaal resident in Spanje, en zinnens bent een onroerend goed in Spanje aan te kopen, is het aan te raden op de hoogte te zijn van de Spaanse fiscale verplichtingen waaraan u zal moeten voldoen. Nadat u een onroerend goed in Spanje heb aangekocht bent u de
 • Wim Lamers
 • Fiscal advisers Marbella, Niet resident in Spanje , Vastgoed Advocaat Marbella, Belasting in Spanje,
Lees meer

Belasting formulier 340. Informatieve Spaanse belasting aangifte van transacties in het registerboek.

De belasting adviseurs van het Nederlandstalige Spaans advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados hebben het genoegen u te informeren dat via dit aangifteformulier alsook transacties onderhevig aan het bijzonder kasstelsel aangegeven worden.  Krachtens het besluit Hap/2215/2013 wordt een nieuw vakje opgemaakt om aan te duiden dat de transactie onderworpen is aan de economische activiteit die in
 • Wim Lamers
 • Boekhouders Costa del Sol, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje, Bedrijf beginnen in Spanje, Belasting recht ,
Lees meer

Business Angel, aftrek van investering in nieuwe of recent gevormde rechtspersonen. Spaanse belasting declaratie 165.

Deze nieuwe Spaanse belasting declaratie werd ingevoerd door de wet 14/2013 tot wijziging van artikel 105.02 betreffende de inkomstenbelasting van natuurlijke personen (I.R.P.F). De informatieverklaring nummer 165. Dit nieuw model bevat informatie betreffende de zogenaamde “Business Angels” met betrekking tot de aftrek van investeringen in nieuwe of recent gevormde rechtspersonen. Voornoemde Spaanse wet legt een
 • Wim Lamers
 • Boekhouder Marbella, Fiscal advisers Marbella, Advocaten in Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Investeren in de resultaten van een economische activiteit in Spanje. De overeenkomst van participatierekeningen.

Indien u wil investeren in een onderneming in Spanje beschikt u over een formule waardoor u financiële middelen kan bijdragen die niet als vennootschapskapitaal beschouwd worden en u voor een vast te stellen aandeel deelgenoot wordt in de positieve of negatieve resultaten van de activiteit. Het betreft een overeenkomst tussen de partij die de economische
 • Wim Lamers
 • Fiscal advisers Marbella, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer

Wat is de “Impuesto sobre el Valor Añadido”, Spaanse Belasting op de Toegevoegde Waarde (B.T.W.) , algemene and bijzondere regelingen

BTW belasting in Spanje. Binnenkort moeten de verplichte driemaandelijkse en jaarlijkse Spaanse BTW-aangiften ingediend worden. Hieronder volgt een beknopte uitleg betreffende deze belasting, die geregeld wordt door één van de meest complexe wetgevingen in Spanje. De belastingadviseurs van de Firma Arcos & Lamers Asociados wijzen erop dat de BTW een indirecte belasting is, gezien zij
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Emigreren naar Spanje, Fiscal advisers Marbella, Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer

Nieuwe wet in Spanje. Extra protectie voor Spaanse ondernemers. De beperkte aansprakelijkheid

Nieuwe wet in Spanje. De Nederlandstalige Spaanse advocaten, fiscalisten en economen van ons kantoor hebben het genoegen u te informeren dat de ‘ondernemer’ als natuurpersoon ook kan genieten van een beperkte aansprakelijkheid, zoals bepaald in de Spaanse Wet 14/2013, van 27 september, ter ondersteuning van de ondernemers en de internationalisering van ondernemers. Krachtens artikel 7
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Belasting in spanje: Spaanse voorheffing op facturen

Belasting in Spanje. Het inhouden van een belastingtarief (percentage) op een Spaanse factuur die men ontvangt en het storten van het ingehouden bedrag bij de Spaanse Belastingdienst is een verplichting die alle ondernemers en vennootschappen bijzonder in het oog moeten houden. Wij zijn verplicht deze Spaanse belasting voorheffing in te houden, zelfs indien de uitgever
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouders Costa del Sol, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Belasting in Spanje: Spaanse btw op benzinefacturen zijn aftrekbaar

Belasting in Spanje ; De Spaanse Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW- IVA Impuesto sobre el Valor Añadido) van de Spaanse benzinefacturen is 100% aftrekbaar indien u een bedrijfsauto gebruikt op voorwaarde dat deze niet voor persoonlijke ritten wordt gebruikt. Met andere woorden, de voorwaarde is dat de auto 100% voor de bedrijfsactiviteit wordt gebruikt. Indien
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Juridisch Spanje, Belasting in Spanje, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer
<< Newer Posts:::Older Posts >>