ALGEMENE JURIDISCHE EN FISCALE ADVIESVERLENING, HET OPMAKEN VAN VERSLAGEN EN OVEREENKOMSTEN

juridisch spanjeSpaanse juridische en fiscale professionals

Arcos & Lamers Asociados beschikt over een team deskundigen met ruime ervaring om u juridische en fiscale bijstand te verlenen in verschillende kwesties. Uw Spaanse advocaat, belasting adviseur en accountant onder één dak gespecialiseerd in de complexe wetgeving van Spanje. In het bijzonder verzorgen we de volgende additionele diensten:

HUURWET IN SPANJE.

Om een evenwicht te vinden tussen de noden van de woningverhuur en de nodige garanties voor de verhuurder om de woning op de markt te brengen, heeft de wet een aantal wijzigingen doorgevoerd omtrent de volgende belangrijke zaken:

 1º). Er wordt voorrang gegeven aan de wil van de partijen.

 2º) De duur van de verplichte verlenging wordt verminderd van vijf tot drie jaar en van drie tot één jaar bij stilzwijgende verlenging. Hoewel de duur van de huurovereenkomst wordt bepaald door de partijen, zal de overeenkomst, indien de duur ervan korter is dan drie jaar, jaarlijks verplicht worden verlengd tot dat de minimumduur van drie jaar wordt bereikt.

 3º) De terugwinning van de woning door de eigenaar om gebruikt te worden als permanente woning. De overeenkomst wordt niet jaarlijks verlengd, zoals vermeld onder voorgaand punt, als de verhuurder de huurder informeert dat hij de woning nodig heeft om te gebruiken als permanente woning.

 4º) De opzegging van de overeenkomst door de huurder.  De huurder kan het contract opzeggen na zes maanden en met een opzegtermijn van ten minste dertig dagen. De partijen kunnen overeenkomen dat een schadevergoeding wordt betaald aan de verhuurder.

 5º) Verkoop van de verhuurde woning. De koper van een woning die ingeschreven staat in het eigendomsregister moet slechts de rechten en plichten van een verhuurder overnemen indien de huurovereenkomst staat ingeschreven in het eigendomsregister. De koper wordt dus niet benadeeld door een niet ingeschreven huurovereenkomst.

 6º) Actualisering van de huur. De huur zal jaarlijks worden geactualiseerd op de datum van de huurovereenkomst onder de voorwaarden bepaald door de partijen. Indien er geen uitdrukkelijke overeenkomst bestaat, zal deze worden geactualiseerd in functie van de algemene Spaanse consumptieprijsindex.

 Wenst u meer informatie over de huur van uw woning of wenst u dat wij uw huurovereenkomst herzien, neem dan gerust gerust kontact met Arcos & Lamers Asociados. De professionele advocaten zullen u bijstaan in het ondertekenen van uw contract en zullen ze u informeren over uw rechten.

Bescherm uw rechten en onderteken enkel een deskundig opgemaakte huurovereenkomst.

Het bekomen van cash flow.

De som van jaarwinst en afschrijving (reservering om versleten machines, gebouwen, enzovoort te zijner tijd te kunnen vervangen). De jaarwinst blijft gedeeltelijk (na aftrek van belasting en dividenduitkering aan aandeelhouders) beschikbaar voor uitbreidingsinvesteringen. De afschrijving is bestemd voor de financiering van de vervangingsinvesteringen. De cashflow geeft dus een aanwijzing voor de mogelijkheid van een onderneming om investeringen te financieren uit eigen middelen (zelffinanciering). Cash flow projecties worden optimaal gemaakt door een registreerde Nederlandstalige Spaanse accountant of door een econoom, van Arcos & Lamers Asociados, die deel is van het college van economie of advocatuur te Málaga, Spanje.

Bijstand in Spaanse belastinginspectie.

Iedere ondernemer is verplicht om mee te werken aan een controle van de Spaanse belastingdienst. Over het algemeen wordt een belastingcontrole van tevoren aangekondigd en aangegeven welke gegevens mogelijk worden ingekeken en opgevraagd. Voor de zekerheid doe je er echter verstandig aan om de gehele administratie van de laatste 4 jaar op orde te brengen. Zo voorkom je dat ze tijdens het controleren van de Spaanse btw aangiftes, ook de salarisadministratie of de Spaanse vennootschap belasting nodig blijkt te zijn.

1)    Zorg dat de administratie op orde en nogmaals nagecheckt is door een professionele accountant in Spanje.

2)    Let erop dat u aan de bewaarplicht voldoet.

3)    Laat alle relevante documentatie in één kantoor bij elkaar te leggen.

Om een belasting controle zo voorspoedig te laten verlopen is het verstandig om een aantal zaken goed te laten regelen door een accountant in Spanje. U bent welkom bij het meertalige Spaanse advocatenkantoor van Arcos & Lamers Asociados die gespecialiseerd is in de Spaanse wetgeving.  Wees vrij om de Spaanse advocaten en accountants van dit kantoor te benaderen voor Spaanse fiscale adviezen en juridische bijstand in Spanje.

Onze dienstverlening in Spanje

Additionele dienstverleningen die een advocaat of accountant in Spanje kan verrichten zijn: Marktonderzoeken, Advies en opmaak van commerciële akkoorden of overeenkomsten. Studie van de uitvoerbaarheid. Spaans belastingadvies in het algemeen. Uitvoering van deze belasting adviezen en het opmaken en declaraties van de desbetreffende belasting in Spanje.

Bent u op zoek voor een Nederlandstalige partner die uw boekhouding in Spanje verricht? Een Nederlandstalige Spaanse accountant / boekhouder in Marbella die u bijstaat volgens de Spaanse en Europese normen? Neem nu contact op met de meertalige Spaanse advocaten, accountants en economen van Arcos & Lamers Asociados.