Erfrecht, testamenten

 

Testament en erfrecht Spanje

Ons kantoor biedt u een uitstekende dienstverlening bij het verlijden van een testament in Spanje alsook bij het voorbereiden en ondertekenen van de akte ter aanvaarding en verklaring van erfrecht in Spanje. De belangrijkste activiteiten bij het verlijden van de aanvaarding van de nalatenschap zijn:

Fiscale adviesverlening met informatie over de kosten en belastingen waarmee rekening dient gehouden te worden bij het verlijden van de akte ter aanvaarding en verklaring van Spaans erfrecht.

Het verkrijgen van alle nodige documentatie betreffende de goederen van de nalatenschap, testamenten en andere certificaten.

Opzoekingen bij het Eigendomsregister in Spanje.

Het voorbereiden en verlijden van de verklaring van erfrecht in Spanje ten overstaan van een notaris, afrekening van de Spaanse belastingen inherent aan de erfopvolging en de daarop volgende indiening bij de desbetreffende belastingdienst en inschrijving in het Eigendomsregister.

Ons kantoor is u graag van dienst met enkele nuttige tips waarmee u rekening dient te houden bij het maken van een Spaans testament en de desbetreffende successierechten in Spanje.

banner_services_Nalatenschap in SpanjeJuridische adviezen

Arcos & Lamers Asociados biedt onder anderen juridisch advies, aan niet belastingplichtige ingezetenen in Spanje bij het maken van een Spaans testament. Zo wordt de wettelijke procedure bij de aanvaarding van de Spaanse nalatenschap betreffende de onroerende zaken in Spanje gemakkelijker en voorkomt u onnodige vertraging alsmede onvoorziene omstandigheden in de toekomst voor de erfgenamen.

In het Spaans testament dient te worden vastgelegd dat het enkel gaat om de roerende en onroerende zaken gelegen in Spanje.

Spaanse wetgeving

Overeenkomstig de Spaanse wetgeving is de toepasselijk wet ten tijde van het overlijden de wet van het land van herkomst van de overledene (art 9.8 Spaans Burgerlijk Wetboek). Daardoor zal de nalatenschap van al uw goederen (ook deze gelegen in Spanje) onderhevig zijn aan het erfrecht van uw land van herkomst, u heeft hierbij het recht om uw vermogen na te laten aan de persoon van uw keuze, maar altijd overeenkomstig het recht van uw land van herkomst.

U dient tevens te verklaren dat het conform het erfrecht van het land van herkomst mogelijk is om bij testament vrijelijk over uw vermogen te beschikking.

Verdeling nalatenschap

Het is mogelijk dat het recht van het land van herkomst doorverwijst naar het recht van het land waar de onroerende zaken gelegen zijn (Spaans recht). In dit geval bepaalt het Spaanse erfrecht hoe de nalatenschap verdeeld wordt:

1/3 wettelijk erfdeel (legítima)

1/3 aan de tot erfgenaam benoemde kinderen (mejora)

1/3 vrije beschikking (libre disposición)

Uw Spaanse testament opstellen

Arcos & Lamers Asociados biedt juridisch advies bij het maken van een Spaans testament, het zogenaamde “Openbaar testament”. Dit is de meest gebruikelijke en ook de beste vorm aangezien het testament op deze wijze direct uitvoerbaar is. Zo kunnen de erfgenamen direct na uw overlijden de uw nalatenschap in Spanje aanvaarden.

Het Openbaar Testament in Spanje wordt in dubbele kolom opgemaakt, in het Spaans en een andere taal naar keuze. De akte dient tevens vertaald en ondertekend te worden door een vertaler.

Na het ondertekenen van het Testament bewaart de Notaris het originele document in zijn protocol. U ontvangt een gewaarmerkt afschrift.

Tot slot zal de Notaris een kennisgeving sturen naar het Centraal Testamentenregister in Madrid (Registro Central de Actos de última voluntad). Daar wordt de naam van de testateur geregistreerd alsook het aktenummer volgens het protocol en de dag waarop het testament in Spanje werd gepasseerd.

Zo zullen de erfgenamen na uw overlijden gemakkelijk een afschrift van uw Spaanse testament op kunnen vragen.

De Spaanse successierechten dienen binnen zes maanden na het overlijden gedeclareerd en betaald te worden.

De belasting in Spanje dient betaald te worden door de erfgenamen maar niet met de nalatenschap zelf. Met andere woorden, de erfgenamen dienen eerst de Successierechten in Spanje te betalen vooraleer ze over de goederen van de nalatenschap kunnen beschikken.

Bijvoorbeeld:

Indien de erfenis gelden op Spaanse rekeningen omvat, dienen de erfgenamen eerst de successierechten te betalen vooraleer ze over dit geld kunnen beschikken.

Als de erfgenamen de onroerende zaak in Spanje wensen te verkopen, dienen ze eerst de Spaanse successierechten te voldoen.

De Spaanse Advocaten van Arcos & Lamers Asociados in Marbella, Costa del Sol,  zijn gespecialiseerd met het adviseren en assisteren in de hele proces van de aanvaarding van (on)roerendgoed in Spanje, declaratie van Spaanse successierechten en het opmaken en advisering rondom een testament in Spanje.

Meer informatie over erfrecht, erfbelasting en successierechten in Spanje.

Spaanse successie rechten en donatie belasting. Verschil tussen een rerigistreerd partnership en een huwelijk? Erfrecht in Spanje.

BUITENLANDESE BURGER MET RESIDENTIE IN ANDALUCÍA.

Wilt u uw situatie, in Spanje, als samenwonende partnerschap vergelijken met een huwelijk, dan is het belangrijk dat u zich registreert als samenwonende echtpaar in het “ Registro de Parejas de Hecho in Andalucia” Dit heeft namelijk efecten over de Erfbelasting in Spanje. Lees meer….

Advocatenkantoor raadt u aan uw testament in Spanje te verlijden. Erfecht in Spanje.

Niet-residenten in Spanje hebben vaak twijfels over het feit of ze nu een testament zullen doen verlijden in Spanje of net niet omdat ze reeds een testament hebben opgemaakt in het land van hun woonplaats. Heeft u vragen m.b.t. het erfrecht in Spanje? Successierechten in Spanje?  Lees meer…

Nalatenschap in Spanje, informatie over onder andere de procedure, belastingenen Spaanse testamenten. Spaans erfrecht.

Naast onze algemene website wenst Arcos & Lamers Asociados, uw meertalig advocatenkantoor in Spanje u ook onze nieuwe microsite voor te stellen “Inheritance in Spain” (erfrecht in Spanje).

Op deze nieuwe site willen we u meer diepgaande informatie verstrekken over de volgende onderwerpen:

1) Procedures inzake nalatenschap in Spanje.

2) Successierechten in Spanje, voorbeelden.

3) Is de regionale of nationale wetgeving van toepassing?

4) Informatie over onder andere het opmaken van een testament in Spanje. Spaans erfrecht Lees meer

Nalatenschap in Spanje, Spaans Erfrecht: vereiste documentatie

De experten in Spaanse nalatenschappen bij het advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados hebben het genoegen u te informeren welke 8 documenten u nodig heeft om de akte ter aanvaarding van een nalatenschap te ondertekenen in Spanje. Voor meer informatie m.b.t. het Spaans erfrecht klik hier: Lees meer…..

Uw testament in Spanje. Erfrecht in Spanje

Het Spaanse testament is een document waarin een persoon, ten tijde van haar overlijden, beschikt over al haar goederen of een gedeelte daarvan.

In Spanje dient iedereen een testament op te maken. Het is evenwel niet mogelijk dat twee of meer personen gezamenlijk een testament opmaken. Noch kan het testament worden opgemaakt in naam van een derde partij of een opdrachtgever.

Er kan een openbaar testament of een gesloten testament worden opgemaakt.Voor meer informatie over het opmaken van een Testament of Spaans erfrecht,  Lees meer….

Hoe kan ik een kopie verkrijgen van een testament dat werd opgemaakt in Spanje door een overleden familielid of nagaan of er daadwerkelijk een Spaans testament bestaat of niet? Het Erfrecht in Spanje!.

Om na te gaan of er een testament werd opgemaakt in Spanje of om een kopie daarvan te verkrijgen, is het nodig in bezit te zijn van de overlijdensakte.Met deze overlijdensakte kunnen we bij het Centraal Register van Laatste Wilsbeschikkingen het desbetreffende certificaat opvragen waaruit zal blijken of die persoon een testament heeft laten opmaken en bij welke notaris. Zodra bekend is bij welk notariskantoor het testament werd verleden, kunnen de erfgenamen een gewaarmerkt afschrift van het testament opvragen.Naast de overlijdensakte, zal het ook nodig zijn de desbetreffende heffing te betalen en het model 790 in te vullen bij een bank waarmee de belastingdienst samenwerkt om de desbetreffende vereffening te maken. Lees meer….