Vastgoed

Het kantoor Arcos & Lamers Asociados biedt u advies bij de aankoop van onroerende goederen in heel Spanje.

Wij geven u alle nodige informatie over de uit de transactie voortvloeiende kosten en belastingen.

– Juridisch advies inzake aan- en verkoop van onroerende goederen zowel woningen, handelsruimtes als bouwterreinen.

– Analyse van de nodige documentatie voor uw eigendom. – Ons kantoor verricht alle nodige opzoekingen bij het desbetreffende Eigendomsregister om na te gaan of het eigendom vrij en zuiver van lasten wordt verkocht.

– Betaling van de belastingen inzake de overdracht en inschrijving in het Eigendomsregister.

– Andere diensten betreffende onroerende goederen zoals onder andere Verklaring van Nieuwbouw, huurovereenkomsten, vaststelling en doorhaling van hypothecaire zekerheden, ruilovereenkomsten, inbetalinggeving.

OVERZICHT VAN DE DIENSTVERLENING BIJ DE AAN- OF VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN AANGEBODEN DOOR ARCOS & LAMERS ASOCIADOS, UW ADVOCATENKANTOOR IN SPANJE.

banner-services_Onroerend goed in SpanjeArcos & Lamers Asociados, uw advocatenkantoor in Spanje gespecialiseerd in eigendomsrecht, biedt u vanaf het begin advies aan over de gang van zaken indien u onroerende goederen in Spanje koopt of verkoopt. U wordt geïnformeerd over de desbetreffende belastingen en de kosten die daaruit voortvloeien.

Arcos & Lamers Asociados geeft u een analyse van de belastingen en betalingen die gemaakt dienen te worden tijdens de overdracht. Daarbij bieden wij u ook algemene adviesverlening aan.

Ons kantoor biedt u onder andere de volgende diensten aan:

 1. De verkoper en/of adviseurs bezorgt ons alle nodige documentatie over de woning.
 2. Wij verrichten de opzoekingen bij het Eigendomsregister om het eigendomsrecht of mogelijke lasten op de woning na te gaan.
 3. Het controleren of er geen achterstallige betalingen zijn waarbij de verschillende instanties bij de Gemeente, Kadaster en Vereniging van Eigenaren gecontacteerd worden.
 4. Indien nodig, wordt contact opgenomen met deskundigen zoals bv een erkend architect in Spanje om te verzekeren dat de woning voldoet aan de wettelijke vereisten inzake de Lokale Stedenbouwkundige voorschriften of om de fysieke toestand van de woning na te gaan.
 5. Studie van de Belasting op de Waardevermeerdering van Grond (Plusvalía) die bij de verkoop bij de Gemeente dient betaald te worden.
 6. Studie en adviesverlening over Vennootschapsbelasting of Vermogenswinstbelasting bij de verkoop van onroerend goed.
 7. Wij informeren de cliënt over de diverse zaken die behandeld worden zoals het eigendomsrecht, volledige officiële beschrijving, lasten, registratie bij het kadaster, enz.
 8. Indien de klant kiest voor een optie-overeenkomst, wordt deze opgesteld met inbegrip van de bijzondere voorwaarden die in een voorafgaand verslag zullen worden meegedeeld.
 9. We maken de koopakte op die daarna bij de notaris wordt gepasseerd met volledige voorbereiding van de overdracht. Bij het ondertekenen van de koopakte, wordt u door één van de advocaten van het kantoor Arcos & Lamers Asociados persoonlijk bijgestaan die zorg dragen voor de betaling of ontvangst van de desbetreffende verkoopprijs.
 10. De eigendomsakte wordt op gehaald bij de notaris om die daarna bij de Belastingdienst in te dienen en de desbetreffende betaling van de belastingen die uit de overdracht voortvloeien te voldoen.
 11. De overdrachtsakte wordt bij het desbetreffende eigendomsregister ingediend om de woning op naam van de cliënt te laten registreren.
 12. Na het beëindigen van de volledige registratieprocedure, ontvangt u een financieel eindoverzicht van de ontvangen fondsen en de betaalde rekeningen.
 13. Wij versturen u de geregistreerde eigendomsakte samen met de originele betalingsbewijzen inzake belastingen.

Gelieve op te merken dat voormelde informatie opgesteld werd door Arcos & Lamers Asociados, advocaten, boekhouders en fiscaal adviseurs in Spanje en uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt aangeboden. Deze informatie is niet wettelijk bindend aangezien de dienstverlening kan variëren afhankelijk van de bijzonderheden bij elke overdracht. De inhoud ervan mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van Arcos & Lamers Asociados.

tax in spain

Aanbevelingen van een Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje voor de verkoop van uw eigendom in Spanje

Denkt u eraan uw woning te verkopen? Dan raden we u aan om enkele eenvoudige stappen te ondernemen zodat de verkoop vlotter kan verkopen en zonder onnodige vertragingen die het verkoopproces kunnen onderbreken of vermoeilijken.

Daarom is het heel belangrijk de volgende punten te bekijken en na te gaan of alle documentatie betreffende uw woning in orde is:

1º.- De gespecialiseerde Spaanse advocaten van ons kantoor in Marbella raden u aan een uittreksel uit het Eigendomsregister te verkrijgen om na te gaan of deze daadwerkelijk op uw naam staat ingeschreven en om mogelijke lasten op de woning te checken.

2º.- In de tweede plaats dient er nagegaan te worden of er geen achterstallige betalingen zijn van de onroerendgoedbelasting en de belasting op het ophalen van het huisvuil om te vermijden dat een er schuld zou kunnen openstaan.

3º.- Tevens kan het ook nuttig zijn om na te gaan of u een kopie van de vergunning van eerste bewoning bezit afgegeven door de desbetreffende gemeente. Dit document bewijst dat de woning op wettelijke wijze werd gebouwd en de toepasselijke stedenbouwkundige wetgeving nakomt.

4º.- Ook is het belangrijk een idee te hebben van de belasting op de meerwaarde van de grond, of de zogenaamde Plusvalía. Zo kunt u rekening houden met alle mogelijke kosten die naar voren komen bij de verkoop van uw woning.

5º.- U dient ook een berekening te maken van de mogelijk vermogenswinst, nog een andere kost waarmee u rekening moet houden.

6º.- U moet het energie-efficiëntiecertificaat bekomen. Dit certificaat moet overhandigd worden aan de kopende partij op het moment van het ondertekenen van de notariële koopakte.

7º.- Ten laatste, indien u geen resident bent in Spanje, dient u er zich van te vergewissen dat u de desbetreffende aangiftes heeft ingediend van de Inkomstenbelasting voor niet-residenten.

Vorige posts vermeld op de blog van dit profesioneel advocatenkantoor in Marbella kunt u hier vinden: http://www.arcos-lamersasociados.com/nl/category/spanish-property/

Wenst u uw woning in Spanje te verkopen? Neem dan kontact met ons Spaans advocatenkantoor in Marbella, wij zullen u bijstaan in alle voormelde stappen om zo het verkoopproces vlotter te laten verlopen.

Heeft u vragen of twijfels? Neem vandaag nog kontact met dit Nederlandstalig advocatenkantoor in SpanjeBij Arcos & Lamers Asociados staat een deskundig team advocaten en economen met uitstekende kennis in juridische en fiscale kwesties klaar bij de verkoop van uw woning.

Meer informatie over huis kopen en verkopen in Spanje, belasting in Spanje

Informatie over het onderwerp “huis verkopen in Spanje”

Hier kunt u een practische gids vinden voor de verkoop van uw woning in Spanje. Heeft u besloten uw huis te verkopen? Lees dan zeker vooraf onze volgende aanbevelingen. Hier vindt u welke documenten u bij de hand dient te hebben, wie de koopakte bij de notaris moet ondertekenen en welke belastingen dienen betaald te worden.  Lees meer….

Ruilovereenkomst. Een huis kopen en verkopen in Spanje.

Een mens leeft niet alleen van geld. Over de jaren heen heeft de mensheid voorwerpen geruild, algemeen gekend als ruilhandel. Deze vorm van handel bestaat ook in de juridische wereld aan de hand van het ruilcontract in Spanje. Wilt u een huis kopen in Spanje met inruil van een andere woning dan zou u één van de vastgoed specialisten van ons kantoor vrijblijvend kunnen benaderen of/en de volgende informatie lezen. Lees meer….

Huis kopen in Spanje? De verminderde overdrachtsbelasting van 2%

Huis in Spanje, belasting in Spanje. De verminderde Spaanse verdrachtsbelasting van 2% wordt bepaald door artikel 25 van het Wetgevend Decreet 1/2009, van 1 september, ter goedkeuring van de Geconsolideerde Tekst van de bepalingen uitgesproken in de Autonome Gemeenschap van Andalusië inzake overgedragen belastingen in Spanje. Lees meer….

Aanbevelingen van een Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje voor de verkoop van uw vastgoed, woning of huis in Spanje

Denkt u eraan uw woning in Spanje te verkopen? Dan raden we u aan om enkele eenvoudige stappen te ondernemen zodat de verkoop vlotter kan verkopen en zonder onnodige vertragingen die het verkoopproces kunnen onderbreken of vermoeilijken. Daarom is het heel belangrijk de volgende punten te bekijken. Lees meer….

Onroerendgoed belasting in Spanje (in het Spaans heet deze I.B.I.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Onroerendgoed belasting in Spanje. In Spanje wordt deze belasting geheven door de gemeente en betaald door alle eigenaars van een onroerend goed, ongeacht of zij al dan niet Fiscale Verblijfhouders zijn en of de eigenaar een particulier of een rechtspersoon is. Alle in een Gemeente gelegen eigendommen worden opgenomen in een register en krijgen een waarde toegekend, de zogenaamde catastrale waarde. Lees meer……

Garantieverzekering van voorafbetalingen van een aankoop van een huis in Spanje

Geachte koper van een huis in Spanje. Vooraleer u in Spanje een woning koopt op plan of in bouwfase, ga dan eerst op zoek naar juridische advies, maak geen voorafbetalingen tot u deze bedragen heeft verzekerd aan de hand van een garantieverzekering van voorafbetalingen of een bankgarantie. De “Spaanse Wet 57/1968, van 27 juli, inzake de ontvangst van voorafbetalingen. Lees meer…..