Blog

Belasting in Spanje; Tips om op efficiënte wijze de aangiftes van de Spaanse inkomstenbelasting en de vermogensbelasting te bekomen.

tax in spainBelasting in Spanje; De belasting adviseurs en deskundige accountants van ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje hebben het genoegen u een reeks aanbevelingen te geven over hoe de aangiftes van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting te bekomen.

1) Vooraleer uw Spaanse aangiftes in te vullen, moeten we alle nodige documenten verzamelen alsook de fiscale informatie bij de belastingdienst in Spanje.

2) Het is belangrijk de aangiftes van de Inkomstenbelasting van de vorige jaren bij de hand te hebben ter herinnering of er een bepaald bedrag nog gecompenseerd worden.

3) Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de verbonden activiteiten, zoals bijvoorbeeld in geval van deelnemers, vennoten of zaakvoerders van een vennootschap. Deze transacties dienen gewaardeerd te worden aan marktprijs.

4) We moeten ons er ook aan te herinneren dat we de informatie inzake de inkomsten bekomen buiten Spanje of de waarde van onze goederen en rechten buiten Spanje ook bij de aangifte dienen te voegen. Deze laatste is in voorkomend geval van toepassing bij de vermogensbelasting of om bij het reeds vermelde formulier 720 te voegen.

5) Bent u de eigenaar van een onroerende zaak in Spanje, dan dient u bijzondere aandacht te besteden dat de vermindering door investering op de gewoonlijke verblijfplaats niet meer bestaat. Zie een vorig artikel daarover.

6) Bent u de eigenaar van een woning die u verhuurt, dan waarschuwen we u dat dit soort opbrengst nu nog meer gecontroleerd wordt door de belastingdienst in Spanje via de informatie die de elektriciteitsmaatschappijen doorsturen alsook door de kadasterreferenties.

7) Indien u economische activiteiten uitvoert, is de volgende informatie heel belangrijk in verband met de aangifte van de inkomstenbelasting in Spanje (IRPF):

a) Vermindering van 20% van de netto-inkomsten indien het gaat om een nieuwe ondernemer.

b) vermindering van de quota van 10 of 5% van de grondslag betreffende de opbrengsten bekomen in de activiteit, op voorwaarde dat we deze belegd hebben in materieel vast actief of onroerende zaken.

Indien we aangifte moeten maken van de Spaanse vermogensbelasting, dienen we te voorzien dat deze enkel on-line kan gemaakt worden, en in voorkomend geval kan de inkomstenbelasting enkel op telematische wijze gemaakt worden. Daarvoor dient u over een elektronisch certificaat te beschikken.

Het is wenselijk de aangifte van de inkomstenbelasting (IRPF) vóór 30 juni in te dienen. Dient u deze later in, dan zal een toeslag van 5% berekend worden op het te storten verschil indien het ingediend wordt binnen de drie maanden na de 30ste juni, 10% indien het ingediend wordt binnen de zes maanden erna, en 15% indien het ingediend wordt binnen de zes en twaalf maanden erna. Daarna komt de toeslag op 20% te staan. Vanaf 1 juli 2015 zal ook achterstalligheidsrente betaald moeten worden.

Vorige post´s onder het onderwerp “Belasting in Spanje” kunt u hier vinden.

Neem nú contact met één van de Nederlandstalige economen en advocaten van ons kantoor in Marbella, Costa del Sol, Spanje.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella

Wim Lamers, econoom in Spanje

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën