ARBEIDSADVIES, ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, ONTSLAG

advocaat marbellaArbeidsadvies, arbeidsovereenkomsten en ontslag recht in Spanje

Het kantoor Arcos & Lamers Asociados beschikt over een team deskundigen met ruime ervaring in arbeidsadvies. Wij bieden onder andere de volgende dienstverlening:

Advies in het opstellen van arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten.

Sociale Zekerheid: natuurlijke en rechtspersonen.

Ontslag en sancties.

Vorderingen tot betaling.

Adviesverlening en juridische bijstand.

Het opstellen van loonlijsten; afrekening bij ontslag.

Advies, arbitrage en oplossen van arbeidsgeschillen.

De laatste hervorming van de Spaanse arbeidswetgeving brengt niet alleen diepgaande veranderingen in de vorige bestaande laborale wetten in Spanje maar ook veranderingen in de arbeidsverhoudingen tussen de Spaanse werkgevers, werknemers en Spaanse vakbonden.

Een ontslag in Spanje is hedendaags minder duur voor alle soorten van Spaanse arbeidscontracten, en wat hulp is vrijgemaakt om medewerkers te ontslaan die een hoog percentage van absenteïsme hebben.

Wilt u wonen en werken in Spanje? Zou u recht hebben op een uitkering in Spanje? Aarzel niet om contact te leggen met de Spaanse advocaten van Arcos & Lamers Asociados. De preliminaire Spaanse Juridische Fiscale en laborale adviezen zijn vrijblijvend.

Hedendaags kunnen relevante Spaanse ontslagprocedures zonder beslissing van een Spaanse rechter (Expedientes de Regulación de Empleos –ERE)  worden doorgevoerd.

Veranderingen voor parttime contracten en de verschijning van een nieuw goedkoper Spaans arbeidscontract voor kleine en middelgrote bedrijven in Spanje

Het ontslag in Spanje van 33 dagen.

De vorige Spaanse wet vermelde dat de compensatie voor onwettig ontslag tot 45 dagen salaris per gewerkt jaar was,  tot een maximum van 42 maanden.

Voor nieuwe Spaans of niet-Spaanse werknemers die in dienst worden genomen door een onderneming in Spanje, zal volgens deze nieuwe wet van nu af aan de maximale compensatie dalen tot 33 dagen salaris per gewerkt jaar, ongeacht het type contract, en met een maximum van 24 maanden.

Voor werknemers die al diensten gaven aan uw Spaanse onderneming vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe Spaanse arbeidswetgeving, zal de vergoeding voor onwettig ontslag moeten worden berekend door middel van twee termijnen: 45 dagen per gewerkt jaar tot 11 februari 2012 en 33 dagen per gewerkt jaar van 12 februari 2012.

Extra Spaanse Juridische kracht bij interne afspraken tussen de Spaanse werkgever en werknemer.

De interne overeenkomsten tussen een Spaans bedrijf  en de werknemers (Convenio de Empresas) zal voorrang hebben op die van de sectorale akkoorden die getekend zijn door de vakbonden.

Eliminatie van wettelijke salarissen wanneer een Spaanse civiele juridische procedure gestart wordt.

Bij de vorige wet, en bij onrechtmatige ontslag, had de werknemer recht om salarissen te ontvangen tijdens de hele Spaanse juridische procedure, vanaf het moment dat een Spaanse rechtszaak werd opgestart tot en met het verschijnen van een oordeel van een Spaanse rechter.

Van nu af aan, is dit recht verdwenen, tenzij het door een Spaanse rechter als een geannuleerd ontslag wordt gezien.

Aarzel niet om de Spaanse Arbeidsrecht Advocaten en Spaanse professionele adviseurs van Arcos & Lamers Asociados  te contacten, in geval u wilt gaan wonen en werken in Spanje. Arcos & Lamers Asociados is een Spaans advocatenkantoor gevormd door Spaanse en Nederlandstalige advocaten, Spaanse economen, en Spaanse geregistreerde Accountants en boekhouders te Marbella, Costa del Sol, die in opdracht van privé instellingen en / of individuele cliënten optreden.

Wees aub vrij om Arcos & Lamers Asociados te benaderen in geval u behoefte heeft voor een Spaans Juridisch advies, Spaans laboraal advies, Accountancy en Fiscale vertegenwoordigingen in Spanje. Onze Nederlandstalige professionals kunnen u hierbij ook in het Nederlands adviseren.

Arcos & Lamers Asociados

NOTA: De bovenstaande richtlijnen zijn alleen voor informatieve doeleinden en niet juridisch bindend als algemene praktijk en Spaanse laborale wetten kunnen veranderen vanaf de datum van het opstellen van boven vermelde informatie. De inhoud mag niet gereproduceerd worden, zonder de toestemming van Arcos & Lamers Asociados, úw Spaans advocaten kantoor in Marbella, van waaruit diensten in heel Spanje worden gegeven. Spaanse belasting adviseurs, Spaanse accountants en economen in Marbella die bieden onder andere de volgende diensten, Spaanse fiscale, juridische en boekhoudkundige adviezen, advies van koop en verkoop van Spaans (on)roerendgoed, erfenis procedures in Spanje, het voorbereiden van contracten, faillissement, procesrechtSpaans arbeidsadvies, advies in verband met Spaanse Testamenten, etc. Wilt u wonen in Spanje of werken in Marbella dan bent u ook van harte welkom bij Arcos & Lamers Asociados te Marbella, Costa del Sol, Spanje.