OVERIGE DIENSTEN

boekhouder costa del solSpaanse bureaucratische zaken

Dagelijkse zaken zijn misschien in uw eigen land makkelijk op te lossen door even langs een kantoor te gaan of zelfs via de telefoon, maar in Spanje is dit vaak lang niet zo eenvoudig. Zelfs voor iemand die vlot Spaans spreekt, is het niet altijd even gemakkelijk om met de Spaanse bureaucratie om te gaan. Bij Arcos & Lamers Asociados spreken alle medewerkers verschillende talen waaronder Spaans, Engels, Nederlands, Duits en Frans. Heeft u vragen m.b.t belasting wetten in Spanje? U zult het zelf merken: onze ervaren advocaten en medewerkers zullen met hun Efficiëntie, Effectiviteit, Integriteit, Betrouwbaarheid en Accuratesse bergen verzetten. Zij staan u niet alleen bij in de meest complexe Spaanse juridische en fiscale kwesties, maar ook bij alle bureaucratische procedures.

Het kantoor Arcos & Lamers Asociados biedt u een snelle service en verzorgt op efficiënte wijze ook de volgende additionele diensten:

Emigreren naar Spanje

Ons kantoor is u graag van dienst met enkele nuttige tips waarmee u rekening dient te houden als u erover denkt om naar Spanje te emigreren.
  • Aanvraag voor NIE-certificaat en verklaring van verblijf. Inschrijving in het bevolkingsregister bij de gemeente (empadronamiento) en inschrijving bij de belastingdienst.

NIE-nummer aanvragen in Spanje

Het NIE-nummer dat vermeld staat op uw Spaans NIE-certificaat is een Spaans Fiscaal Identificatienummer voor niet-ingezetenen. (“Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”). Dit certificaat is echter geen bewijs dat u in Spanje belastingplichtig bent of niet. Het nummer dient slechts om u te identificeren bij de nationale, regionale of lokale belastinginstanties in Spanje.

U heeft het NIE-nummer nodig bij verschillende administratieve procedures, bijvoorbeeld, als u in Spanje een auto wilt kopen, een bankrekening openen, een telefooncontract af sluiten, onroerend goed aan te kopen, of voor de aanvaarding van een nalatenschap bestaande uit bezittingen in Spanje.

NIE-nummer aanvragen en registreren

U krijgt een NIE-nummer toegekend door de Spaanse Nationale Politie maar de Spaanse belastingdienst is dan nog niet op de hoogte van dit nummer. Er bestaat immers geen automatische communicatie tussen de politie en de belastingdienst. Daarom is het noodzakelijk dat u nadat u het NIE-nummer heeft gekregen en vóórdat u nationale of regionale Spaanse belasting gaat betalen, langsgaat bij uw lokale belastingkantoor om uw NIE nummer daar te laten inschrijven. Daarvoor moet u een aanvraagformulier invullen dat u samen met het originele NIE- certificaat dient voor te leggen.

Wonen in Spanje

Als u eraan denkt om in Spanje te blijven wonen en in Spanje belastingplichtig te worden, is het raadzaam om ook een verklaring van verblijf aan te vragen. Dit doet u ook bij het politiebureau in uw zone (Dirección General de la Policía y dela Guardia Civil). Sommige autoriteiten zijn van mening dat, hoewel het NIE-nummer permanent is, het certificaat slechts voor drie maanden geldig is vanaf de datum van afgifte. In dit geval is het nodig om na het bekomen van voormelde verklaring u in te schrijven bij de gemeente.

Bij de gemeente moet u een bewijs van betaling tonen van één van de nutsvoorzieningen op uw naam, bijvoorbeeld elektriciteit, water of bijdragen van de vereniging van eigenaren. Kortom, ze hebben een bewijs nodig van uw adres in Spanje. Een eigendomsakte of huurcontract en een rekening voor elektriciteit of water die op uw naam staat en waarop uw adres vermeld staat kan als bewijs beschouwd worden. Het is verstandig eerst even na te gaan bij uw gemeente welke documenten precies vereist zijn, dit kan namelijk van gemeente tot gemeente verschillen.

Neem nú contact op me de meertalige Spaanse advocaten, belasting adviseurs, erfrecht specialisten, accountants en fiscalisten in Marbella voor al uw belasting adviezen in Spanje, Fiscale representaties, aanvraag btw nummer in Spanje en Juridisch advies.