Blog

Belasting in spanje: Spaanse voorheffing op facturen

tax in SpainBelasting in Spanje. Het inhouden van een belastingtarief (percentage) op een Spaanse factuur die men ontvangt en het storten van het ingehouden bedrag bij de Spaanse Belastingdienst is een verplichting die alle ondernemers en vennootschappen bijzonder in het oog moeten houden. Wij zijn verplicht deze Spaanse belasting voorheffing in te houden, zelfs indien de uitgever van de factuur dit niet op zijn factuur vermeldt.

Cliénten nemen vaak contact met ons kantoor in Marbella,Arcos & Lamers Asociados, uw Meertalige Spaanse accountantcy firma in Marbella, die moeite hebben met het concept van de Spaanse voorheffing; wanneer moeten zij deze voorheffing uitvoeren en wanneer niet?. Daarom wil Arcos & Lamers hier enkele fundamentele richtlijnen geven die u wellicht van dienst zijn om dit dilemma op te lossen.

Wat bedoelen wij met deze Spaanse belasting voorheffing?

Wanneer Spaanse vennootschappen of ondernemers met fiscaal domicilie in Spanje een factuur ontvangen waarop een in te houden bedrag staat, moeten zij verstaan dat zij niet additioneel belast worden, maar dat het de persoon die de factuur heeft uitgegeven is die een voorafbetaling moet doen op zijn/haar persoonlijke Spaanse inkomstenbelasting, en dat de vennootschappen/ondernemers optreden als tussenpersoon die voor de voorafbetaling aan de Belastingendienst zorgt door hen verantwoordelijk te stellen voor het inhouden van het gespecificeerde bedrag en dit zoals voorgeschreven en op tijd te storten.

Wie moet een Spaanse voorheffingpercentage op zijn/haar facturen aanrekenen?

 

Alle natuurlijke personen (niet vennootschappen) die een professionele activiteit uitoefenen, zoals bijvoorbeeld advocaten, economen, juristen, notarissen, architecten en vertalers o.a, zijn verplicht hun facturen uit te geven met een bedrag dat door de ontvanger van de factuur moet ingehouden worden.

Let erop dat, om die voorheffing te kunnen factureren, de professionele beoefenaar in eigen naam moet handelen en niet als een rechtspersoon, zoals Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid of Naamloze Venootschappen (de Spaanse S.L. of S.A.), die geen enkel bedrag op hun facturen moeten inhouden.

Welk Spaanse belasting percentage moet toegepast worden?

De op heden van kracht zijnde Wet bepaalt dat een percentage van 2l% van het brutobedrag (bedrag vóór de Spaanse BTW) toegepast moet worden.

Voorbeeld van een Factuur met Voorheffing:

Honoraria:                                                               100,00.- Euros

+ BTWt @ 21%                                                          21,00.- Euros

Totaal Honoraria na Aftrek van Belasting:          121,00.- Euros

– Voorheffing @ 21%                                                             21,00.- Euros

Totaal te betalen:                                                     100,00.- Euros

 

Het bedrag van 100,00.- Euros moet betaald worden aan de dienstverlener en 21,00.- Euros Voorheffing moet rechtstreeks aan de Belastingdienst betaald worden op het einde van het trimester, waartoe een verklaring 111 ingevuld moet worden.

Sara Duarte, accountant in Marbella

 

Marbella, December, 2013.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Boekhouders Costa del Sol, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën