FAILLISSEMENTSPROCEDURES

Faillissement procedure in Spanje

boekhouder costa del solIndien uw bedrijf in moeilijkheden verkeert, verleent ons kantoor, Arcos & Lamers Asociados, uw bijstand in de analyse van de schuldtoestand van uw bedrijf als ook bij de voorbereiding en het indienen van het verzoek tot faillissement in Spanje. U wordt op efficiënte wijze in de procedure begeleid en ontvangt de nodige juridische adviesverlening bij kwesties die het faillissement recht in Spanje aan de orde komen.

Wij beschikken over deskundige adviseurs gespecialiseerd in Spaans faillissementsrecht die de wettelijke maatregelen zullen treffen om op structurele wijze de situatie aan te gaan en de mogelijkheden te analyseren over het voortbestaan van uw bedrijf.

Faillissementswet Spanje

De faillietverklaring in Spanje is vastgelegd in de Spaanse Wet 22/2003, van 9 juli, genaamd de Faillissementswet.

Wanneer een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en zich in staat van insolventie bevindt, kan hij een faillietverklaring aanvragen waarin zijn schulden en de staat van insolventie worden verklaard.

Het verzoekschrift tot faillissement (aanvraag van faillissement) kan ook door iedere schuldeiser worden ingediend.

Vrijwillig of gedwongen faillissement in Spanje

Er zijn twee vormen van faillissementen in Spanje: vrijwillig of gedwongen. Indien het verzoek door de schuldenaar op eigen aangifte wordt ingediend, dan hebben we het over vrijwillig faillissement. Dient de schuldeiser het verzoek in, dan is er sprake van gedwongen faillissement.

Het uittreksel van de Spaanse faillietverklaring zal zo snel mogelijk en zonder kosten in de Spaanse Staatscourant worden aangekondigd.

Bij vrijwillig aanvraag van faillissement, blijft de schuldenaar de bevoegdheid tot beheer en beschikking over het vermogen behouden. De uitoefening ervan wordt echter onderworpen aan de tussenkomst van één of meerdere curatoren die machtiging of goedkeuring dienen te geven.

Bij gedwongen faillissement verliest de schuldenaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen. In plaats daarvan verkrijgen de curatoren het beheer en de beschikking over dat vermogen.

De schuldenaar dient te allen tijde samen te werken met de bij het faillissement betrokken instanties en personen, inlichtingen te verschaffen over alles wat van belang kan zijn, hen bij te staan bij het behoud en beheer van het archief van de onderneming, en de boeken en documenten betreffende de beroeps- of bedrijfsactiviteit ter beschikking te stellen van de curator.

Arcos & Lamers Asociados, uw Spaanse advocaat in marbella, Málaga en Costa del Sol.