Blog

Business Angel, aftrek van investering in nieuwe of recent gevormde rechtspersonen. Spaanse belasting declaratie 165.

Business angelDeze nieuwe Spaanse belasting declaratie werd ingevoerd door de wet 14/2013 tot wijziging van artikel 105.02 betreffende de inkomstenbelasting van natuurlijke personen (I.R.P.F). De informatieverklaring nummer 165. Dit nieuw model bevat informatie betreffende de zogenaamde “Business Angels” met betrekking tot de aftrek van investeringen in nieuwe of recent gevormde rechtspersonen.

Voornoemde Spaanse wet legt een nieuwe verplichting tot het leveren van informatie op voor de in haar artikel 68.01 bedoelde rechtspersonen. Voor nieuwe of recent gevormde rechtspersonen waarvan de vennoten of deelgenoten de overeenkomstige verklaring hebben aangevraagd. De verklaring, uitgereikt door de onderneming moet bekomen worden, onder andere vereisten, om de “Business Angels” recht te geven op aftrek van hun investering.

 

Let op het fundamenteel vereiste om te kunnen gebruik maken van de aftrek van de investering dat de Spaanse onderneming waarin geïnvesteerd wordt een economische activiteit moet verrichten en over de daartoe benodigde materiële middelen en personeel beschikt. Met andere woorden, dit recht is niet van toepassing op ondernemingen die beschouwd worden als “loutere eigenaars van goederen”.

Een ander essentieel vereiste is dat u geen meerderheidsaandeelhouder mag zijn.

 

Spaanse Belasting declaratie Model 165

De goedkeuring van dit model wordt vermeld in Order HAP/2455/2013 van 27 december, publiceerd in het Staatsblad (B.O.E) van 31.12.2013.

Termijn voor indiening van het deze belasting model 165, «Informatieverklaring van individuele certificaten uitgereikt aan de vennoten of deelgenoten van nieuwe of recent gevormde rechtspersonen».

Bedoelde informatieverklaring moet ingediend worden in januari van elk jaar met betrekking tot de inschrijving op aandelen of deelnemingen tijdens het onmiddellijk voorafgaande jaar.

Wie is verplicht deze verklaring in te dienen?

De nieuwe of recent gevormde Spaanse rechtspersonen bedoeld in artikel 68.1 van de Wet 35/2006 van 28 november, op de Inkomstenbelasting van Natuurlijke Personen (I.R.P.F) en gedeeltelijke wijziging van de Wetten op de Vennootschapsbelasting, op de Inkomsten van Niet-residente en op het Vermogen, wanneer de certificaten werden uitgereikt aan vennoten of deelgenoten overeenkomstig het bepaalde in number 5 van bedoeld artikel 68.1 van de genoemde Wet.

Wenst u meer informatie betreffende deze verplichting tot het leveren van informatie? Wil u meer weten over gelijk welk type in het Spaanse rechtsstelsel bestaande verklaring? Aarzel niet contact op te nemen met één van de professionelen, advocaten en economisten, van de firma Arcos & Lamers Asociados; onze fiscale afdeling in Spanje zal u met genoegen bijstaan.

Voor meer informatie over de diensten geleverd door de advocaten, economen en belastingadviseurs van ons advocatenkantoor in Spanje, klik hier.

Arcos & Lamers Asociados, úw advocaten firma in Marbella!

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje

Wim Lamers, econoom in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder Marbella, Fiscal advisers Marbella, Advocaten in Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën