Blog

Belasting formulier 340. Informatieve Spaanse belasting aangifte van transacties in het registerboek.

Spanish tax form 340De belasting adviseurs van het Nederlandstalige Spaans advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados hebben het genoegen u te informeren dat via dit aangifteformulier alsook transacties onderhevig aan het bijzonder kasstelsel aangegeven worden. 

Krachtens het besluit Hap/2215/2013 wordt een nieuw vakje opgemaakt om aan te duiden dat de transactie onderworpen is aan de economische activiteit die in Spanje wordt uitgevoerd en “Bijzonder kasstelsel” genoemd wordt, in het Spaanse “Régimen especial de caja”.

Een belangrijk detail is dat de Spaanse BTW belastingbetaler verplicht is de aangifte van formulier 340 te maken indien hij/zij onderhevig is aan het Systeem van maandelijkse btw-teruggaaf in Spanje

Vanaf wanneer wordt het bijzonder kasstelsel toegepast?

Vanaf 1 januari 2014

Kan een zakenvoerder die zijn activiteit begint in 2014, het bijzonder kasstelsel  toepassen?

Economen, accountants en belastingadviseurs van ons advocatenkantoor wensen onder andere tevens te benadrukken dat dit bijzonder kasstelsel gedurende het hele jaar 2014 kan worden toegepast.

Tijdens het jaar 2015, zal de zaakvoerder blijven belastingplichtig te zijn overeenkomstig het bijzonder kasstelsel indien de omzet aan transacties in 2014 niet hoger was dan 2.000.000 €, de inningen in cash ten aanzien van een en dezelfde klant niet hoger zijn dan 100.000 € en hij niet afziet van het stelsel.

Op welke transacties is het van toepassing?

Op alle transacties uitgevoerd in het grondgebied waar de belasting van toepassing is.

De uitzonderingen zijn als volgt:

a) Transacties onderhevig aan de bijzondere vereenvoudigde stelsels, transacties in verband met landbouw, veehouderij en visserij, equivalentietoeslag, beleggingsgoud, toepasselijk op de diensten verleend op digitale wijze en die transacties van een bedrijfsgroep.

b) de intracommunautaire  uitvoer en levering van goederen.

c) de intracommunautaire aankoop van goederen.

d) de invoer en gelijkaardige transactie.

e) eigen verbruik van goederen en diensten, onder andere.

Wat zijn de formele specifieke verplichtingen van het bijzondere kasstelsel?

De Spaanse belastingbetaler onderhevig aan dit stelsel:

-Dient de data van inning van de transactie in het registerboek van afgegeven facturen in te vullen, en afzonderlijk het desbetreffende bedrag, alsook het rekeningnummer waar de betaling werd gemaakt of de gebruikte betalingswijze.

-Dient de data van inning van de transactie in het registerboek van binnengekomen facturen in te vullen, en afzonderlijk het desbetreffende bedrag, alsook de gebruikte betalingswijze.

-Op de afgegeven facturen dient de tekst “Bijzonder kasstelsel” te worden vermeld.

U kunt meer informatie vinden over de wijzigingen van de btw-wet inzake vestiging van het bijzonder kasstelsel op ons blog (Link).

Klik hier voor verdere informatie inzake de dienstenverleningen van ons advocatenkantoor in Marbella.

Neem nú contact op met één van onze deskundige advocaten, economen of fiscale adviseurs van het advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados voor al uw fiscale, boekhoudkundige, mercantiele, of juridische kwesties.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella.

Wim Lamers, econoom in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Boekhouders Costa del Sol, Fiscal advisers Marbella, Belasting in Spanje, Bedrijf beginnen in Spanje, Belasting recht ,

Share this story

Categorieën