Blog

Investeren in de resultaten van een economische activiteit in Spanje. De overeenkomst van participatierekeningen.

Spanish contactIndien u wil investeren in een onderneming in Spanje beschikt u over een formule waardoor u financiële middelen kan bijdragen die niet als vennootschapskapitaal beschouwd worden en u voor een vast te stellen aandeel deelgenoot wordt in de positieve of negatieve resultaten van de activiteit.

Het betreft een overeenkomst tussen de partij die de economische activiteit uitvoert, m.a.w. de zaakwaarnemer, en de partij die een financiële bijdrage wil leveren voor bedoelde activiteit, d.i. de deelgenoot.

De overeenkomst heeft tot doel deel te nemen in de positieve of negatieve resultaten van de door de zaakwaarnemer bedreven activiteit.

De overeenkomst moet o.a. de volgende gegevens bevatten:

1.- Identificatie van de handelsactiviteit.

 

2.- De eerder vermelde doelstelling, namelijk de deelname in de resultaten van de onderneming.

3.- Financiële middelen – Het door de deelgenoot geïnvesteerde kapitaal en het moment van storting ervan.

4.- Duurtijd van de overeenkomst, die kan samenvallen met de duur van de handelsactiviteit of onbepaald kan zijn.

5.- Percentage van de deelname in de resultaten van de onderneming die gegenereerd worden tijdens de duurtijd van de overeenkomst.

6.- Moment van terugbetaling, m.a.w. het moment van vereffening; naargelang het geval kan men kiezen voor vereffening bij beëindiging van de zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, of op het einde van elk boekjaar.

7.- Financiële verantwoording van de werking van de onderneming door de zaakwaarnemer.

8.- Redenen voor ontbinding van de overeenkomst.

Indien u meer informatie wenst over deze investeringsformule in Spanje, aarzel niet om met één van de profesionele accountants, advocaten en belasting adviseurs van Arcos & Lamers Asociados contact op te nemen.

Bij Arcos y Lamers Asociados zullen wij uw transactie bestuderen en u raad geven bij het ondertekenen van de overeenkomst, en uw belangen zullen behartigen voor een duidelijke opstelling van de overeenkomst tussen partijen, met een gedetailleerde opgave van alle aspecten waaraan deze onderworpen zal zijn.

Meer informatie over de diensten van dit Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje kunt u hier vinden.

  • Wim Lamers
  • Fiscal advisers Marbella, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Bedrijf beginnen in Spanje,

Share this story

Categorieën