Blog

AANBEVELINGEN VÓÓR HET ONDERTEKENEN VAN EEN RESERVERINGS CONTRACT IN SPANJE

vastgoed advocaten in MarbellaVastgoed advocaten in Spanje.

Vaak maken we situaties mee waarin een cliënt ons kantoor benaderd met de wens om een woning in Spanje te kopen nadat de cliënt reeds een reservering of aanbetaling heeft gemaakt voor de aankoop en reeds een document of contract heeft ondertekend dat in de meeste gevallen niet eens aan de minimale Spaanse wettelijke vereisten voldoet.

In de meeste gevallen, stapt de koper naar een makelaar met de angst – en dat is dan ook weer normaal – zijn droomhuis te verliezen als hij niet meteen de aanbetaling maakt om het eigendom van de markt te halen. Niettemin, zoals we reeds gezegd hebben, voldoen deze reservedocumenten in de meeste gevallen niet eens aan de minimale wettelijke vereisten waaraan elk akkoord tussen koper en verkoper dient te voldoen. Laten we niet vergeten dat de koop-verkoopakte een rechtshandeling is tussen twee partijen en dat het reservedocument de eerste stap dient te zijn in dit akkoord.

Het is inderdaad zo dat in vele gevallen de “koopjes” niet lang bij de makelaar blijven liggen, waardoor een koper deze zo snel mogelijk dient te reserveren vooraleer er anderen hem voor zijn. En we weten ook dat op een moment van haast, het moeilijk kan zijn om een advocaat te vinden die juist advies kan verlenen. Daarom willen we via dit blog enkele raadgevingen bieden in de eerste stappen om een eigendom te reserveren voor die “nieuwe” kopers die wegens tijdgebrek geen juridisch advies verkregen hebben.

 

1. Zorg ervoor dat het reservering´s document –  contract alle gegevens van de verkoper bevat: voornaam, naam, adres en nummer van de identiteitskaart (DNI, paspoort, NIE, residentiekaart,…)

2. Dat het voorwerp van de aankoop duidelijk wordt beschreven: huis, villa, appartement, … met het juiste nummer en het zo volledig mogelijke adres en dat ook alle aanhorigheden worden genoemd zoals bergruimtes of garages.

3. Indien de woning gemeubeld wordt verkocht, dient een inventaris van de meubels aan het reservecontract te worden gehecht.

4. Totale verkoopprijs.

5. Bedrag van de aanbetaling en dat deze van de totale verkoopprijs in vermindering wordt gebracht.

6. Duidelijk maken wie de kosten betaalt die uit de overdracht voortvloeien. In het algemeen zijn alle kosten en belastingen voor rekening van de koper uitgezonderd de plus-valía (gemeentebelasting op de meerwaarde van de grond) die voor rekening komen van de verkoper.

7. Indien de verkoper niet aanwezig is bij het tekenen van het reservedocument, zal in het contract worden vermeld dat de aanbetaling in de handen van de makelaar blijft tot de ondertekening van de koopakte (of de privé-koopovereenkomst).

8. Dat het reservedocument onderhevig is aan de verificatie door een advocaat of er lasten zijn op de woning en of die voldoet aan de stedenbouwkundige normen van de zone waarin het zich bevindt. Indien niet, dan dient de aanbetaling te worden terugbetaald aan de kopers. Natuurlijk, wees vrij de meertalige vastgoed advocaten van ons kantoor vrijblijvend te benaderen.

Na het ondertekenen van het reservecontract is het absoluut aanbevolen dat een advocaat u op juiste wijze advies verleent in het proces van de aankoop van uw woning. Voor additionele informatie:

1)      Documentatie verijst op het moment van aankoop.  Documentatie vereist aan de advocaten van de verkoper. Richtlijnen van de dienstverlening m.b.t. aankoop van een pand in Spanje.

2)      Belastingen bij koop van een huis in Spanje.

3)      Overzicht van de kosten / belastingen wanneer u al eigenaar bent van een woning in Spanje.

4)      Verkoop procedure.

5)      Belastingen bij verkoop.

Neem nú kontact op met het Spaanse advocatenkantoor ARCOS & LAMERS ASOCIADOS, uw vastgoed advocaten in Spanje, voor al uw vragen bij de aankoop en verkoop van uw woning in Spanje.

Felix Ruiz,advocaat in Marbella.

Marbella, juli 2013.

  • Wim Lamers
  • Emigreren naar Spanje, Juridisch Spanje, Advocaat in Spanje, Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Spaanse advocaten,

Share this story

Categorieën