Blog

WEBSITES VAN VENNOOTSCHAPPEN IN SPANJE

spanish law on web sitesDoor middel van de wet 1/2012 van 22 juni inzake vereenvoudiging van de verplichtingen tot informatie en documentatie bij fusies en splitsingen van kapitaalvennootschappen, werd de laatste hervorming ingevoerd betreffende de regulering van websites van vennootschappen in Spanje, door de hervorming van de artikelen 11 bis en 173 van de Wet inzake Kapitaalvennootschappen (Spaanse LSC) en de invoering van artikel 11 ter en 11 quater van deze Spaanse wet.

Artikel 11 bis, lid 1 van de Spaanse Wet inzake Kapitaalvennootschappen legt vast dat het mogelijk is dat deze vennootschappen een bedrijfswebsite hebben, maar het een verplichting is voor beursgenoteerde vennootschappen. Zoals we kunnen zien, is de bedoeling van de wetgever duidelijk.

 

We gaan niet argumenteren over de slechte redactie van de wet inzake deze materie en de problemen en twijfels in verband met de interpretatie die over het gebruik van de website kan worden naar voren gebracht. De bedoeling van dit artikel is om wat meer informatie te geven aan onze lezers over het gebruik van de nieuwe technologieën bij het oproepen van Algemene Vergadering voor vennootschappen.

Het besluit tot het creëren van een website komt toe aan de Algemene Vergadering van de vennootschap, en moet uitdrukkelijk op de agenda staan. Het besluit daaromtrent zal worden ingeschreven in het Handelsregister en zal kosteloos worden bekend gemaakt in het “Officiële Blad van het Handelsregister” en zal geen rechtsgevolgen sorteren (tegenover derden) zolang het niet in voormeld Blad ingeschreven staat.

Uitgezonderd het anders in de statuten wordt vermeld, zal het besluit tot wijziging, verplaatsing of opheffing van de website van de vennootschap toekomen aan het Bestuursorgaan van de vennootschap.

Artikel 11 ter inzake de publicatie van de website bepaalt dat de vennootschap de veiligheid van de website dient te verzekeren, alsook de authenticiteit van de documenten die op de website worden bekend gemaakt en de kosteloze toegang tot de site met mogelijkheid om de inhoud te kunnen downloaden en afdrukken.

De zaakvoerders zijn verplicht om hetgeen op de website staat te behouden gedurende de wettelijk vereiste termijn, waarbij ze hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de onderbreking van de toegang tot de website, uitgezonderd indien dit veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden en force majeur.

Artikel 173 van de Wet inzake Kapitaalvennootschappen bepaalt dat de Algemene vergadering zal worden opgeroepen middels een aankondiging gepubliceerd op de website van de vennootschap, op voorwaarde dat deze werd gecreëerd, ingeschreven, en gepubliceerd onder de voorwaarden voorzien in artikel 11 bis.

Niettemin, indien de toegang tot de website voor meer dan twee opeenvolgende dagen werd onderbroken of vier niet opeenvolgende dagen, dan kan de Algemene Vergadering niet plaats vinden, uitgezonderd indien het totaal aantal dagen dat de aankondiging werd gepubliceerd gelijk is aan of hoger is dan de wettelijk vereiste termijn.

Ten laatste wensen we ook nog te informeren dat het algemeen regime voor de publicatie van de oproeping van de Algemene Vergadering, dat wil zeggen, de publicatie in het Officiële Blad van het Handelsregister en in een van de dagbladen met de meeste omloop in de provincie waar de maatschappelijke zetel is gelegen, wordt omgezet tot een aanvullend regime indien de vennootschap een website heeft, deze ingeschreven staat en gepubliceerd is onder de voorwaarden bepaald in artikel 11 bis.

Neem nú contact op met de efficiënte meertalige advocaten en accountants van het Nederlandstalig advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados voor al uw fiscale en juridische vragen.

Féliz Ruiz, advocaat in Marbella.

Marbella, November, 2013.

  • Wim Lamers
  • Advocaat Marbella, Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Bedrijf beginnen in Spanje,

Share this story

Categorieën