Blog

Spaanse Jaarrekeningen voor het boekjaar 2015

spanish accountant in marbellaBinnenkort dienen, na de aangifte van de Vennootschapsbelasting voor het boekjaar 2015 de jaarrekeningen te worden ingediend en ingeschreven.

De Jaarrekeningen in Spanje dienen een eenheid te vormen en een toelichting te bevatten, alsook een balans en de winst- en verliesrekening, een staat van wijzigingen in het netto vermogen.

De Spaanse Jaarrekeningen dienen in het dichts bij de maatschappelijke zetel gelegen Handelsregister te worden ingeschreven. Deze dienen vooraf door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden goedgekeurd of door de bestuurder in een termijn van 6 maanden na het beëindigen van het boekjaar. Daarna beschikt u over een periode van 30 dagen om ze bij het Handelsregister in te dienen.

Zoals bij de meeste vennootschappen in Spanje, valt het boekjaar samen met het kalenderjaar. De meeste jaarrekeningen voor het jaar 2015, dienen dus bij het Handelsregister te worden ingediend vóór 30.07.2016.

Meer informatie over de jaarrekeningen van een vennootschap vindt u hier.

De toelichting:

De toelichting is het eerste gedeelte van de jaarrekeningen. Het doeleinde ervan is het uitleggen van de inhoud van de winst- en verliesrekening en de balans.

Voor het opmaken van de toelichting dient er geen rekening gehouden te worden met een vaste structuur. Niettemin dient minimaal een bepaalde inhoud te worden vermeld.

De volgende elementen dienen in de toelichting te worden omvat:

  • Bedrijfsactiviteit.
  • Indiening van de jaarrekeningen.
  • Waarderingsnormen.
  • Resultaatverdeling.

Neem contact op met een van onze economen op ons kantoor in Marbella. Arcos & Lamers Asociados, uw advocaat en econoom onder één dak. Wij staan tot uw beschikking vanaf de oprichting van de nieuwe vennootschap in Spanje, met alle nakomingen op boekhoudkunde en fiscaal gebied en overige handelsvereisten alsook bij de latere ontbinding en vereffening indien de activiteit tot een einde komt.

  • Wim Lamers
  • Asesoramiento Fiscal Marbella, Contable en España, Empezar una empresa en España, Fiscal advisers Marbella,

Share this story

Categorieën