Blog

Dagelijkse registratie van werkuren in Spanje

Labor Law in Spain marbellaKrachtens de reeds bestaande regeling van deeltijdse contracten en leercontracten, het Spaanse  Koninklijk Besluit 16/2013, van 20 december, en de wijziging daardoor in artikel 12.5.h) van het Werknemersstatuut, en overeenkomstig artikel 35.5 van het Werknemersstatuut die de voltijdse contracten regelen, dienen alle bedrijven die werknemers in dienst hebben een dagelijkse registratie te maken van hun werkuren. De niet-nakoming van deze regeling begint repercussies en negatieve gevolgen te hebben voor sommige bedrijven.

Dit zijn de verplichtingen waaraan de DAGELIJKSE REGISTRATIE VAN DE WERKUREN dient te voldoen:

  • De verdeling van de werkdag dient niet alleen in het contract vermeld te worden, maar ook bij de dagelijkse registratie dient het aantal werkdagen en uurrooster te worden gemeld.

  • Het bedrijf zal maandelijks een template van de Dagelijkse Registratie aan de werknemer overhandigen, waarop iedere dag bij het begin en aan het einde van de dag, het aantal uren van iedere werknemer wordt vermeld. Maandelijks, tezamen met het loon, zal een kopie daarvan aan de werknemer worden overhandigd. De template dient zowel bij het begin als aan het einde van iedere werkdag ondertekend te worden.

  • Het bedrijf dient de door de werknemer ondertekende registraties gedurende ten minste 4 jaar behouden.

Indien de registratie niet wordt uitgevoerd of niet aan de werknemer wordt meegedeeld, wordt beschouwd dat de werknemer een voltijds contract heeft. Daarmee kan de werknemer vorderen dat het verschil hem wordt uitbetaald. Het betekent daarnaast ook een administratieve overtreding die bestraft wordt door de Arbeidsinspectie met een boete tussen 626 en 6.250 euro.

De handelingen van de Arbeidsinspectie in de controle van deze nieuwe verplichting bestaat uit twee fundamentele aspecten:

1º Dat in de deeltijdse contracten de met de werknemer overeengekomen verdeling van de werkuren wordt gemeld  om te kunnen nagaan of de effectieve gewerkte werkuren overeenkomen met de uren in het contract en aangegeven bij het ziekenfonds.

2º Dat een dagelijkse registratie plaats vindt van de werkuren van de werknemer, met een maandelijks totaal dat aan de werknemer wordt overhandigd en waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de gewone werkuren en extra uren.

Deze nieuwe opgelegde taak bevestigt de huidige tendens van de Arbeidsadministratie van hun strijd tegen fraude, en als gevolg daarvan het opleggen van boetes aan de bedrijven die deze nieuwe norm niet nakomen.

Wij stellen voor dat u deze dagelijkse registratie uitvoert om zo boetes of andere negatieve gevolgen voor uw bedrijf te vermijden.

Arcos & Lamers Asociados, uw advocaat, fiscalist en laboraal adviseur onder één dak! Neem nú contact met ons op.

Sara Duarte, accountant in Marbella, Spanje.

  • Wim Lamers
  • Abogados en Marbella, Asesoramiento Jurídico Costa del Sol, Despacho de abogados Español, Jurídico España,

Share this story

Categorieën