Blog

Belastinginspecties in Spanje

Spanish tax inspectionDe nieuwe redactie van lid 1, artikel 150 van de Spaanse Algemene Belastingwet legt een algemene termijn vast van 18 maanden en een buitengewone termijn van 27 maanden voor concrete meer complexe gevallen:

1.º Dat de Spaanse jaarlijkse omzet van de belastingplichtige hoger is of gelijk aan de omzet vereist voor het controleren van de jaarrekeningen.

2.º Dat de belastingplichtige in Spanje deel uitmaakt van een groep onderworpen aan de algemene fiscale consolidatieregels of aan de bijzondere regels voor bedrijfsgroepen die het voorwerp zijn van de belastinginspectie.

Indien er Spaanse belastinginspecties worden uitgevoerd met meerdere personen of geassocieerde entiteiten – akkoord met LIS – en zich een van deze voornoemde omstandigheden voordoen, zal laatstgenoemde periode worden toegepast voor alle personen of voor alle entiteiten.

Onderbrekingen of vertragingen in de procedure worden vervangen door bepaalde gevallen van opschorting die niet in de berekening van de periodes wordt inbegrepen. Nieuwe redactie lid 1, artikel 150 van de Spaanse Algemene Belastingwet:

  1. a) Het versturen van het dossier naar het Openbaar Ministerie of naar de bevoegde jurisdictie zonder de vereffening van de schuld uit te voeren.

  1. b) Het ontvangen van een communicatie van een rechtbank waarin de opschorting of schorsing van bepaalde belastingverplichtingen of elementen van een lopende belastinginspectie wordt meegedeeld.

  1. c) De benadering door de Belastingdienst in Spanje die de inspectieprocedure ontwikkelt van een conflict bij de Arbitrageraden van de Autonome Gemeenschappen.

  1. d) De notificatie aan de belanghebbende dat het dossier werd verstuurd naar een Raadplegende Commissie indien er een conflict bestaat in de toepassing van de belastingwet.

  1. e) De poging tot notificatie aan de belastingplichtige van het voorstel van de beslissing of van de vereffening of van het akkoord waarin bijkomende handelingen worden verzocht.

  1. f) Een oorzaak van overmacht waardoor de handelingen onderbroken moeten worden.

Neem contact op met ons advocatenkantoor en team economen Arcos & Lamers Asociados. Uw Nederlandstalige advocaat en econoom in Spanje. Wij staan tot uw beschikking voor al uw vragen of fiscaal, boekhoudkundig, en juridisch vlak.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën