Blog

Actualiseringscoëfficiënten en basisregels voor het berekenen van de vermogenswinst belasting in Spanje

Readjustment Coefficients Vermogenswinst belasting in Spanje; De nieuwe coëfficiënten voor het actualiseren van de koop prijs van een onroerend goed zijn opgenomen in de Staatsbegroting voor het jaar 2014, die in werking trad krachtens de Spaanse wet 22/2013 van 23 december, gepubliceerd in het Staatsblad (B.O.E.) van 16.

Het is van fundamenteel belang rekening te houden met de hieronder opgegeven actualiseringscoëfficiënten bij het berekenen van de vermogensaanwas voor de Inkomstenbelasting van Natuurlijke Personen (I.R.P.F), de Inkomstenbelasting van Niet-fiscaal residenten in Spanje en de Spaanse Vermogensbelasting, onder andere voor de overdrachten in 2014 van niet met economische activiteiten verbonden onroerende goederen.

 

Jaar van aanwerving Coëfficiënt
1994 en eerder 1,4050
1995 1,4050
1996 1,3569
1997 1,3299
1998 1,3041
1999 1,2807
2000 1,2560
2001 1,2314
2002 1,2072
2003 1,1836
2004 1,1604
2005 1,1376
2006 1,1152
2007 1,0934
2008 1,0720
2009 1,0510
2010 1,0406
2011 1,0303
2012 1,0201
2013 1,0100

Voor een juiste berekening van de Spaanse vermogenswinst moeten onder andere de volgende basisregels toegepast worden:

1. De actualiseringscoëfficiënten worden toegepast op de aanwervingsprijs en de daarmee verband houdende geboekte afschrijvingen, zonder rekening te houden met het bedrag van de netto verhoging die ontstaat als gevolg van de actualiseringsoperaties.

2. De Spaanse vermogenswinst of het vermogensverlies is het resultaat van het aftrekken van het verschil tussen de overdrachtswaarde en de aanwervingswaarde van het onroerend goed, geactualiseerd met toepassing van de hoger aangegeven coëfficiënten.

De aanwervingswaarde wordt gevormd door het werkelijke bedrag waarvoor het over te dragen goed aangeworven werd, vermeerderd met het bedrag van de aan de aanwerving inherente kosten en belastingen, exclusief interesten, die destijds betaald werden door de persoon die het goed nu verkoopt – overdraagt. Afhankelijk van het jaar van aanwerving wordt deze waarde aangepast door toepassing van de hoger vermelde actualiseringscoëfficiënten.

De overdrachtswaarde is het werkelijk bedrag waarvoor de overdracht werd uitgevoerd, verminderd met de aan de overdracht inherente kosten en belastingen die ten laste van de verkoper kwamen.

Het verschil tussen de op deze manier berekende overdrachts- en aanwervingswaarde wordt dus de belastbare winst.

Meer informatie over onze fiscale diensten voor natuurlijke en rechtspersonen kan u hier vinden.

Aarzel niet één van de economen en fiscale raadgevers van onze firma Arcos & Lamers Asociados contact te nemen voor al uw vragen van wettelijke of fiscale aard.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella.

Wim Lamers, econoom in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Onroerendgoed advocaat , Spaanse winst belasting , Spaanse advocaten, Belasting in Spanje,

Share this story

Categorieën