Tax

Hier vindt u de laatste wijzigingen in de verschillende belastingwetten zowel voor residenten als niet-residenten in Spanje: Overdrachtsbelasting en Zegelrecht, diverse belastingen die voortvloeien uit de verkoop van onroerend goed in Spanje, successie- en schenkingsrechten, vermogensbelasting, inkomstenbelasting voor niet-residenten, inkomstenbelasting voor particulieren en vennootschapsbelasting in Spanje.

BELASTINGNIEUWS 2014.

  1. OVERDRACHTSBELASTING
  2. VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN ONDERWORPEN AAN BTW (eerste overdracht van een woning van de ontwikkelaar) EN ZEGELRECHT.
  3. SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN
  4. VERMOGENSBELASTING
  5. INKOMSTENBELASTING VOOR PARTICULIERE NIET-RESIDENTEN
  6. INKOMSTENBELASTING VOOR PARTICULIERE RESIDENTEN
  7. INHOUDINGEN BIJ HUUROVEREENKOMSTEN VOOR LOKALEN.
  8. SPAANSE VENNOOTSCHAPPEN. VENNOOTSCHAPSBELASTING

BELASTINGNIEUWS 2014.

Het kantoor Arcos & Lamers Asociados is ontstaan uit een samenwerkingsverband van advocaten, economen, boekhouders en fiscaal adviseurs. Ieder van hen is aangesloten bij de desbetreffende beroepscolleges in Malaga en beschikt over een uitgebreide ervaring in hun beroepsgroep.

 Arcos & Lamers Asociados, Belastingadvocaten en Boekhouders stellen u graag een overzicht ter beschikking van de laatste wijzigingen in de verschillende belastingwetten die in Spanje van kracht zijn.

Sinds 1 januari 2013 werden nieuwe fiscale ontwikkelingen in verschillende belastingen ten uitvoer gebracht zowel voor residenten als niet-residenten in Spanje.

Ons professioneel kantoor analyseert voor u deze ontwikkelingen die vanaf januari 2013 voor u van belang kunnen zijn.

1. OVERDRACHTSBELASTING IN SPANJE (Impuesto sobre transmisiones patrimoniales ITP).

Bij overdracht van woningen met 1 of 2 garages wordt de Overdrachtsbelasting als volgt berekend:

WONING PLUS 1-2 GARAGES

WAARDE TARIEF
Tot 400.0000 EUR 8%
Vanaf 400.000,01 EUR tot 700.000 EUR 9%
Vanaf 700.000,01 EUR en hoger 10%

 Bijvoorbeeld: een woning van 600.000 EUR:

Voor de eerste 400.000 EUR EUR 32.000
Voor het resterend bedrag van 200.000 EUR EUR 18.000
TOTAAL EUR 50.000.

 ENKEL VOOR GARAGES:

WAARDE TARIEF
Tot 30.0000 EUR 8%
Vanaf 30.000,01 EUR tot 50.000 EUR 9%
Vanaf 50.000,01 EUR en hoger 10%

 Bijvoorbeeld, een garage van EUR 40.000:

Voor de eerste EUR 30.000 EUR 2.400
Voor het resterend bedrag van EUR 10.000 EUR    900
TOTAAL EUR 3.300

2. VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN ONDERWORPEN AAN BTW (eerste overdracht van een woning van de ontwikkelaar) EN ZEGELRECHT. (IVA – ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS AJD)

Onroerende zaken:

Het toepasselijke Btw-tarief bedraagt 10%. Het verlaagde Btw-tarief geldt voor de verkoop van onroerende zaken met inbegrip van maximum 2 garages.

Het desbetreffende zegelrecht bedraagt 1,5%.

Terreinen:

De Btw voor aankoop van terreinen bedraagt 21%.

Bij het oprichten van een Spaanse besloten vennootschap (SL) of een kapitaalverhoging  is er vrijstelling van zegelrecht.

3. SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN IN SPANJE (Impuesto Sucesiones y Donaciones). 

De tarieven voor het successierecht lopen van 7,65% tot 36,50%.

De tarieven werden verhoogd voor onroerende zaken ter waarde van meer dan 398.777,54 EUR:

WAARDE                           AANDEEL                            RESTEREND                        TARIEF

IN EUR                                                                                                  BEDRAG

398.777,54 80.655,08 398.777,54 31,75%
797.555,08 207.266,95

en hoger

36,50%

 

4. VERMOGENSBELASTING IN SPANJE.

De vermogensbelasting werd voor het jaar 2012 opnieuw ingevoerd voor particulieren met een vermogen van meer dan 700.000 EUR. Deze belasting declaratie zou in het finantiële jaar 2013 gepresenteerd moeten worden.

Het gaat hier om een progressieve belasting gebaseerd op de waarde van het vermogen. Het tarief klimt op van 0,2% tot 2,5%.

Bijvoorbeeld: Voor een onroerende zaak ter waarde van 1.000.000 EUR zou het tarief ongeveer 733 EUR bedragen:

EUR

Minder dan 700.000 EUR: Vrijstelling

Resterend bedrag van 300,000 EUR: onderworpen aan de vermogensbelasting.

WAARDE BELASTING
Tot 167.129,45 EUR 334,26 (0,2%).
Voor het resterend bedrag van 132.870,55 EUR 398,61 (0,3%).
TOTAAL             732,98

Let op: in Andalusië zal het tarief 10% hoger dan de algemene tarieven komen te liggen. Deze belasting wordt overgedragen naar de desbetreffende regionale belastingdienst.

5.INKOMSTENBELASTING VOOR PARTICULIERE NIET-RESIDENTEN

Voor de belasting te betalen in het aanslagjaar 2013 voor inkomsten tot en met 31.12.2012, is het tarief verhoogd tot 24,75%.

De vermogenswinstbelasting, door verkoop van woningen, voor niet-fiscale residenten is 21%.

Voor inhoudingen bij de verkoop van onroerende zaken blijft hetzelfde tarief gelden: 3%.

6. INKOMSTENBELASTING VOOR PARTICULIERE RESIDENTEN

In Andalusië werd het toepasselijk algemeen tarief verhoogd en klimt op van 24,75% tot 52%.

Als richtlijn:

INKOMSTEN IN EURO TARIEF
Van 33,007 tot 53,407 40%
Van 120,000 tot 175,000 49%
Tot 300,000 51%
Meer dan 300,000 52%

 De vermogenswinstbelasting en Inkomsten belasting van financiële rendementen (interest, dividenden, etc).

INKOMSTEN/ WINST TARIEF
Voor de eerste 6.000 EUR 21%
Voor de volgende 18.000 EUR 25% (tot 24,000 EUR)
Voor meer dan 24.0000 EUR 27%

 7. INHOUDINGEN BIJ HUUROVEREENKOMSTEN VOOR LOKALEN.

De inhouding blijft op 21%.

8.SPAANSE VENNOOTSCHAPPEN. VENNOOTSCHAPSBELASTING

Spaanse vennootschappen:

Voor vennootschappen met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro gelden de volgende algemene tarieven:

-30% voor de eerste 300.000 euro winst.

-35% voor de daarboven liggende winst.

Voor vennootschappen met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro en met minder dan 25 werknemers gelden de volgende algemene tarieven:

-25% voor de eerste 300.000 euro winst.

-30% voor de daarboven liggende winst.

Indien het gemiddeld aantal werknemers behouden wordt, ontvangt u een bijkomende vermindering van 5% op de vennootschapsbelasting zolang de omzet lager ligt dan 5 miljoen euro.

Dit verslag werd opgesteld door Arcos & Lamers Asociados, een samenwerkingsverband bestaande uit Advocaten, Boekhouders en Fiscaal Adviseurs gespecialiseerd in de Spaanse wetgeving. Dit overzicht inzake de laatste belastingwijziging is uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet wettelijk bindend. De inhoud ervan mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van Arcos & Lamers Asociados.

Marbella, Juni, 2014.

ARCOS & LAMERS ASOCIADOS