Tags: Fiscale Planning

Verlaging van de schaal van de Inkomstenbelasting in Spanje

Gefeliciteerd! De verlaging in de schaal van de Spaanse Inkomstenbelasting voor Natuurlijke Personen voorzien voor het jaar 2016, wordt reeds toegepast in het jaar 2015.   We hadden het reeds over de schalen van de belastingpercentages voor de Inkomstenbelasting in Spanje voor het jaar 2014, 2015 en 2016 in ons artikel van 11.05.2015. Niettemin heeft
 • Wim Lamers
 • Juridisch Spanje, Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella, Fiscale Planning,
Lees meer

Spaanse Fiscaal Kalender – Eerste Trimester 2014

Sara Duarte, hoofdboekhoudster van de accountantsfirma Arcos & Lamers Asociados, heeft een Spaanse Fiscale Kalender 2014 opgesteld.  De in de kalender opgenomen informatie betreffende het 1e Trimester van 2014 is van algemene aard en gericht op de fiscale verplichtingen die relevant zijn voor de meerderheid van onze cliënten.  Daarom worden niet alle fiscale verplichtingen en
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Belasting adviseurs, Fiscale Planning,
Lees meer

Hoe worden ondernemingen die niet fiscaal resident zijn (in Spanje) op hun inkomsten uit in Spanje gelegen onroerende goederen belast?

Belasting in Spanje; Bijzondere Belasting op Onroerende Goederen (IEBI) of zowel in het Spaans, Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles. In de regel wordt voor niet-verblijfhoudende ondernemingen zonder permanente vestiging de belastbare basis bepaald door de totale inkomsten (zonder aftrek van onkosten), overeenkomstig het belastingpercentage aangegeven in onderstaande tabel, naargelang het aanslagjaar. Aanslagjaar 2007-2011 2012-2014 Belastingpercentage
 • Wim Lamers
 • Boekhouder Marbella, Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Fiscale Planning,
Lees meer

Belasting in Spanje: belangrijke wijzigingen in de btw wet in Spanje

De Spaanse Wet 14/2013, van 27 september, inzake de steun aan ondernemers en hun internationalisering, voert krachtens artikel 35 de mogelijkheid in om zich te onderwerpen aan het Bijzonder Kasstelsel en dat heeft relevante gevolgen op de Btw-wet in Spanje. Definitie van het kasstelsel Het kasstelsel houdt er geen rekening mee op welk moment de
 • Wim Lamers
 • Juridisch Spanje, Belasting in Spanje, Bedrijf beginnen in Spanje, Belasting recht , Fiscale Planning,
Lees meer

WAARMEE MOET U REKENING HOUDEN BIJ HET SLUITEN VAN DE JAARREKENINGEN IN SPANJE?

Het einde van het boekjaar 2013 komt ten einde en ons meertalig kantoor van accountants en advocaten Arcos & Lamers Asociados, uw fiscalist, accountant en advocaat in Marbella, vindt het dan ook van groot belang om even na te gaan of wel alle Spaanse fiscale en mercantiele formaliteiten werden nagekomen voor elk soort vennootschap in
 • Wim Lamers
 • Boekhouder Marbella, Bedrijf, Fiscal advisers Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje, Fiscale Planning,
Lees meer

UW TESTAMENT IN SPANJE

Het Spaanse testament is een document waarin een persoon, ten tijde van haar overlijden, beschikt over al haar goederen of een gedeelte daarvan.  In Spanje dient iedereen een testament op te maken. Het is evenwel niet mogelijk dat twee of meer personen gezamenlijk een testament opmaken. Noch kan het testament worden opgemaakt in naam van
 • Wim Lamers
 • Efrecht Marbella, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Testament in Spanje, Fiscale Planning,
Lees meer

HOE BEWIJST U DAT U NIET-RESIDENT BENT IN SPANJE?

Door Sara Duarte, accountant in Marbella Een niet-resident in Spanje kan op een bepaald ogenblik (wegens een bepaalde transactie) worden vereist door de autoriteiten, bijvoorbeeld door de belastingdienst, notaris, enz., aan te tonen dat zij niet-resident zijn in Spanje. Daartoe dient u een certificaat te verzoeken bij de belastingdienst van het land van afkomst waarin
 • Wim Lamers
 • Boekhouder Marbella, Emigratie, Emigreren naar Spanje, Fiscal advisers Marbella, Residentie , Belasting recht , Fiscale Planning,
Lees meer

INKOMSTENBELASTING IN SPANJE, AFSCHAFFING VAN BELASTINGVERMINDERING

Voor fiscaal residenten in Spanje De belasting adviseurs en fiscalisten bijde firma Arcos & LamersAsociados wensen in deze post een belangrijk detail van de wet 16/2012 van 27 december te beschrijven. Krachtens deze wet worden verschillende belastingmaatregelen getroffen gericht op de consolidatie van de publieke financiën en de bevordering van de economische activiteit in Spanje
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Econoom Marbella, Spaanse Belastingdienst , Fiscaal Advies Marbella, Belasting adviseurs, Belasting adviseur , Belasting recht , Fiscale Planning,
Lees meer

INKOMSTENBELASTING SCHAAL.

INKOMSTENBELASTING IN SPANJE Oorspronkelijke werd deze belasting “algemene bijdrage tot de inkomsten” genoemd en werd ze goedgekeurd krachtens de Wet van 20 november 1932, onder de regering van Manuel Azaña met dhr. Jaime Carner Romeu als Minister van Financiën. Deze Spaanse belasting Wet, die van kracht ging op 1 januari 1933, stelde een minimale vrijstelling
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Emigreren naar Spanje, Fiscal advisers Marbella, Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella, Belasting adviseurs, Fiscale Planning,
Lees meer

WIE IS VERPLICHT AANGIFTE VAN DE INKOMSTENBELASTING IN SPANJE VOOR 2012 TE DOEN?

INKOMSTENBELASTING FISCAAL RESIDENTEN IN SPANJE. Overeenkomstig artikel 96 van de Wet inzake Inkomstenbelasting en artikel 61 van het Reglement, zijn de volgende personen verplicht de aangifte van de inkomstenbelasting voor het jaar 2012 te doen: a) Belastingplichtigen die tijdens het fiscaal jaar hogere inkomens hebben bekomen dan die bedragen die voor iedere klasse of bron
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Juridisch Spanje, advocaten , Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Belasting recht , Fiscale Planning,
Lees meer
Older Posts >>