Tags: Niet resident in Spanje

Inkomstenbelasting voor niet residenten in Sapnje

Belastingen voor niet-residenten in Spanje; Eigendommen Alle niet-residenten die een woning bezitten in Spanje zijn verplicht de jaarlijkse belastingaangifte te maken voor niet-residenten. Zelfs indien de woning in Spanje niet bewoond is, of deze niet verhuurd wordt aan derden, geeft de Spaanse wet aanleiding tot “Vermoedelijke Inkomsten” en dienen alle eigenaren een persoonlijke belastingaangifte in
  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Advocaten in Marbella, Niet resident in Spanje , Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Inkomsten uit een woning in Spanje

Inkomsten uit onroerende zaken en bedrijfsactiviteiten – fiscale hervorming in Spanje 2015  Definitie Spaans fiscus: Inkomsten uit kapitaalinvesteringen zullen beschouwd worden als inkomsten uit verhuur of vastlegging of overdracht van gebruiks- of genotsrechten over landelijke of stedelijke onroerende zaken of zakelijke rechten daarop, waarvan de belastingplichtige de eigenaar is en niet onderhevig zijn aan economische
  • Wim Lamers
  • Boekhouder Marbella, Emigreren naar Spanje, Advocaten in Marbella, Niet resident in Spanje ,
Lees meer

Vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie en wijziging van de wet inzake Successie- en schenkingsrechten in Spanje. Niet-residenten

In het vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie van 3 september 2014. Zaak C-127/12 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157285&doclang=ES) wordt, tegen het beginsel van vrij verkeer voor kapitaal in, een verschil gemaakt wat betreft de belastingen bij schenkingen en nalatenschappen tussen de rechtverkrijgende en schenkers die residenten zijn in Spanje en deze die geen residenten zijn in
  • Wim Lamers
  • Efrecht Marbella, Niet resident in Spanje , Spaans Erfrecht, Testament in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

Belastingssysteem voor Spaanse onroerende goederen van niet-fiscaal residenten – DEEL 2- Inkomstenbelasting in Spanje

Indien u een natuurlijk persoon bent en niet fiscaal resident in Spanje, en zinnens bent een onroerend goed in Spanje aan te kopen, is het aan te raden op de hoogte te zijn van de Spaanse fiscale verplichtingen waaraan u zal moeten voldoen. Nadat u een onroerend goed in Spanje heb aangekocht bent u de
  • Wim Lamers
  • Fiscal advisers Marbella, Niet resident in Spanje , Vastgoed Advocaat Marbella, Belasting in Spanje,
Lees meer

NIEUWE MAATREGELEN BETREFFENDE DE SPAANSE VERMOGENSBELASTING.

Zoals reeds voorheen werd geïnformeerd door dit Spaans advocatenkantoor en geregistreerde accountants (economen) in Marbella,Arcos & Lamers Asociados, werd de vermogensbelasting tijdelijk weer ingesteld enkel voor de jaren 2011 en 2012. Niettemin, sinds 28 december 2012, kwamen verschillende nieuwe belastingmaatregelen op, gericht op de consolidatie van de publieke financiën en de bevordering van de economische
  • Wim Lamers
  • Fiscal advisers Marbella, Niet resident in Spanje , Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella, Belasting adviseurs, Belasting adviseur , Vermogensbelasting in Spanje,
Lees meer