Blog

EEN NOTARIËLE VOLMACHT HERROEPEN

Spanish power of attorney in MarbellaDe volmacht is een document dat voor een notaris wordt verleden waarbij de volmachtgever, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan een andere persoon de toestemming geeft om in zijn naam te handelen. Daarvoor verleent hij de persoon algemene bevoegdheden om op te treden als zijn vertegenwoordiger, of bijzondere bevoegdheden opdat hij een bepaalde rechtshandeling kan uitoefenen in zijn naam.

Opdat de gevolmachtigde kan handelen in naam en vertegenwoordiging van de volmachtgever, dient hij deze vertegenwoordiging te bewijzen door middel van een gewaarmerkt afschrift van de volmacht.

De volmacht kan verleend worden voor een onbepaalde duur of met een tijdsbeperking.

 

Nadat de rechtshandeling waarvoor de volmacht werd verleend, ten einde is gebracht, is het aan te raden de volmacht te herroepen. Deze herroeping dient ook voor de notaris verleden te worden. De notaris zal de gevolmachtigde van deze herroeping in kennis stellen.

Indien u of uw bedrijf een volmacht dient te verlijden, kunnen de gespecializeerde vastgoed advocaten van ons advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje  u advies verlenen over welke volmacht het best past bij uw behoefte. Wij stellen het document op gepersonaliseerde wijze op en staan u bij op het moment dat deze voor de notaris wordt ondertekend.

Wij bieden u ook advies over de herroeping van volmachten die u in het verleden reeds heeft verleden zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden of dat u bij toekomstige handelingen niet meer vertegenwoordigd kan worden.

We maken gebruik van deze gelegenheid om u te informeren dat het verlijden van een testament niet kan gebeuren via een volmacht, daarom dient u persoonlijk voor de notaris in Spanje te verschijnen.

De documentatie die u nodig heeft om een volmacht te verlijden is als volgt:

– U zal een volmacht verlijden in eigen naam, dan dient u uw origineel paspoort of identiteitskaart mee te brengen om deze aan de notaris in Spanje voor te leggen.

– U zal een volmacht verlijden in vertegenwoordiging van uw vennootschap, dan dient u de vertegenwoordiging aan te tonen middels het document waarin u voor de functie binnen de vennootschap werd benoemd.

Wenst u meer informatie over het verlijden van volmachten, herroeping of het opmaken van testamenten in Spanje, twijfel dan niet om contact te leggen met ons advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje.

Een machtiging kan men opmaken, onder anderen, voor een nalatenschap in Spanje te perfectioneren, om erfrecht procedure te finalizeren en om een vastgoed transactie in spanje te beeindigen.

Machtiging in Spanje, Spaanse machtiging, machtiging in Marbella.

María Teresa Arcos, advocaat in Marbella, Málaga, Costa del Sol, Spanje.

Wim Lamers, econoom in Marbella, Málaga, Costa del Sol, Spanje.

  • Wim Lamers
  • Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Vastgoed Advocaat Marbella,

Share this story

Categorieën