Blog

Certificaat van het Handelsregister voor een bedrijf in Spanje

spanish company in marbellaHeeft u een deelname in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in Spanje? Bent u aandeelhouder van een Naamloze Vennootschap of bestuurder van een buitenlandse vennootschap met permanente vestiging in Spanje?

Weet dan dat de volgende informatie openbaar gekend is:

Het Spaanse Handelsregister is een overheidsdienst en hangt af van het Ministerie van Justitie. Het Centraal Handelsregister is gelegen te Madrid en er bestaan Handelsregisters in elke hoofdstad van de verschillende provincies.

Algemene informatie van het Handelsregister. We hebben het voordien gehad over de jaarrekeningen, de verplichte boeken, het oprichten van vennootschappen, etc. Nu zullen we het hebben over de algemene en specifieke informatie die door het Handelsregister in Spanje wordt gepubliceerd.

De dienst voor interactieve handelsinformatie is een dienst waar informatie kan worden geraadpleegd over welke vennootschap dan ook die staat ingeschreven in het Handelsregister.

Gegevens zoals de naam, datum waarop de activiteiten van start gaan, maatschappelijke zetel, duur, fiscaal identificatienummer, maatschappelijk doel en structuur van het bestuursorgaan staat tot uw volledige beschikking en staat ingeschreven in het desbetreffende Handelsregister.

Naast de hierboven vermelde informatie, staat ook het volgende tot iedereens beschikking:

  • Geldige presentaties tot inschrijving.
  • Vermelding van aktes van handelsaard alsook de jaarrekeningen en de gelegaliseerde boeken.
  • Bijzondere situaties. Het handelsregister zal vermelden of de vennootschap zich in een “bijzonder situatie” bevindt. Fundamenteel zal dit gaan om de feiten of de vennootschap voldaan heeft aan de indiening en inschrijving van de desbetreffende jaarrekeningen.

Het is relatief eenvoudig om een kopie van de inhoud van elke ingediende en ingeschreven jaarrekeningen te bekomen.

De individuele ondernemers of ondernemers die onder het stelsel van Zelfstandige hun activiteit uitoefenen zijn niet verplicht om zich in het Handelsregister in te schrijven. Ze kunnen dit echter wel op vrijwillige basis doen.

Heeft u een deskundige accountant nodig voor uw bedrijf in Spanje? Neem dan nu kontact op met een van onze economen en belastingadviseurs in ons kantoor in Marbella, Malaga, Spanje.

   
  • Wim Lamers
  • Contable en España, Contable Marbella, Empezar una empresa en España, Fiscal advisers Marbella, Impuestos en España,

Share this story

Categorieën