Blog

Besluiten van de vereniging van eigenaren in Spanje

appeal in marbella spainIngeval U denkt dat uw belangen werden geschonden, dient u te weten dat u het besluit dat door het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren werd genomen, kunt betwisten, op voorwaarde dat de volgende vereisten zijn voldaan:

 1. Indien het akkoord tegenstrijdig is met de wet of de statuten van de Spaanse VvE.
 1. Indien het besluit ernstig schadelijk is voor de VvE zelf, en ten voordele van een of meerdere eigenaren gaat.
 1. Indien het een ernstig nadeel voor een eigenaar betekent, die geen juridische verplichting heeft om deze te dragen of het besluit werd genomen met misbruik van recht.

De eigenaren die gemachtigd zijn om een besluit te betwisten zijn diegene die hun stem niet hebben uitgebracht in de vergadering, de afwezigen en diegenen die geen recht hebben op hun stemrecht.

Om een besluit te kunnen betwisten, mag de eigenaar geen achterstallige betalingen te hebben van de VvE, of voorafgaand een rechtelijke consignatie daarvan maakt.

Hou er rekening mee dat een betwisting slechts tot een bepaalde duur kan worden betwist. De duur om het besluit te betwisten is drie maanden vanaf het moment dat het besluit werd genomen door het Bestuur van de VvE, uitgezonderd indien het gaat om handelingen tegenstrijdig met de wet of de statuten, in welk geval de vordering na een jaar vervalt.

De besluiten die in de Vergadering van de VvE worden genomen, worden opgenomen in een Minutenboek. De minuten dienen tenminste de volgende informatie te bevatten:

 1. Datum en plaats
 1. Diegenen die de vergadering heeft opgeroepen
 1. Of het gaat om een gewone of buitengewone vergadering en indien het gaat om de eerste of tweede oproep.
 1. Lijst van aanwezigen en de vertegenwoordigde eigenaren, met vermelding van hun coëfficiënten.
 1. Agenda
 1. De genomen besluiten

De minuten dienen voorzien te zijn van de handtekening van de president en de secretaris van de VvE, en zal verstuurd worden naar de eigenaren op het adres vastgesteld voor notificaties, en in voorkomend geval, in de woning binnen de urbanisatie, of door het ophangen van de communicatie daarvan op het mededelingenbord.

Neem nú contact met één van de gespecialiseerde Nederlandstalige Spaanse vastgoed advocaten van ons kantoor in Marbella, Málaga, Spanje. Arcos & Lamers Asociados, uw advocaat en accountant in Spanje onder één dak!.

 • Wim Lamers
 • Juridisch Spanje, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella,

Share this story

Categorieën