Blog

Clausule van minimaal rentebedrag  van een hypotheek in Spanje

Spanish mortgage

Hypotheek in Spanje. In dit artikel leggen we kort en eenvoudig uit wat een “cláusula suelo” (bodem-clausule) is.

De “cláusula suelo” (bodem-clausule) in verband met een hypotheeklening en de aankoop van een woning middels een Spaanse hypotheek, is een contractuele clausule waarin de minimum “bodem-rente” vastgesteld wordt, die de cliënt over de som betaalt, ook al is de ordinaire rente die met de bank werd overeengekomen lager of lager komt te liggen (hetgeen tegenwoordig plaats vindt).

Deze clausule is enkel gunstig voor de bank. Hoe lager de rente, hoe minder de cliënt zal betalen, maar met deze clausule zorgt de bank ervoor dat ze een minimum zullen ontvangen. Met andere woorden, de cliënt kan níet van het dalen van de index profiteren.

Er kan ook een plafondclausule in een Spaanse hypotheek bestaan die het maximumbedrag van de rente beperkt en vermijdt dat de debiteur een groot rentebedrag moet betalen indien de Euribor ferm stijgt, maar normaal gezien zal de bank dit bedrag boven de gewoonlijke marktwaarden vastleggen waardoor het niet efficiënt is, maar oneerlijke bedingen zijn.

Hoewel de toepassing van deze bedingen overeenkomstig de wet is, zijn deze meestal oneerlijk omdat ze niet transparant zijn of omdat de bank er niet op wijst noch op de gevolgen ervan.

De bodem-clausule wordt toegepast op hypotheken met een variabele rentevoet (dit is de rente die varieert volgens de markt. In Spanje wordt als referentie de Euribor genomen). De meerderheid van de hypothecaire leningen in Spanje hebben zulke variabele rentevoet.

Om te weten of een hypotheek een bodemclausule bevat, dient de hypotheekakte te worden nagekeken. Zo kan vastgesteld worden of de volgende uitdrukkingen erin voorkomen:

  • minimumbedrag van de rentevoet aan (…)%
  • grenzen aan de variëteit van de rentevoet.
  • Toepasselijk vergoedingspercentage.
  • Toepasselijke ordinaire rentevoet
  • Nominale rentevoet
  • In geen geval zal de jaarlijkse nominale rentevoet lager liggen dan (…) %.

Ons kantoor zal een voorgaande studie maken van uw hypotheek in Spanje en indien er een hoge juridische mogelijkheid is, kan de bodem-clausule uit uw hypothecaire lening worden verwijderd. Zo kunt u genieten van lagere rentevoeten en ook reeds betaalde bedragen terugvorderen.

Neem gerust contact op met Arcos & Lamers Asociados, uw team advocaten en economen in Marbella, in verband met eender welke kwestie omtrent de bodem-clausule in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën