Blog

Beperkingen bij cash betalingen in Spanje

cashEind 2012 werd de financiële en belastingregelgeving gewijzigd in Spanje veranderd. Enkele wijzigingen werden ingevoerd ter verdere voorkoming en bestrijding van eender welke mogelijke fraude. Een van deze nieuwe normen gaat om een beperking bij sommige transacties en cash betalingen.

De grens die werd vastgelegd voor alle transacties waarbij een zelfstandige of professional is bij betrokken staat op a 2.500,00.- euro of het equivalente ervan in buitenlandse valuta.

Deze grens kan worden verlegd worden tot 15.000,00.- euro of het equivalente ervan in buitenlandse valuta indien de persoon die de betaling uitvoert een individuele persoon is die kan bewijzen dat zijn/haar fiscale residentie in een ander land dan Spanje is en dat hij/zij niet handelt als individuele bedrijfsleider, zelfstandige of professional in Spanje.

Om het desbetreffend bedrag te berekenen, dient rekening gehouden te worden met alle betaalde of ontvangen gedeeltelijke betalingen voor de aankoop van goederen of de levering van diensten.

Cash betalingen zullen beschouwd in Spanje worden als betalingen bepaald in artikel 34.2 van de wet 10/2010, van 28 april, inzake de voorkoming van witwassing van geld en financiering van terrorisme. Dit omvat onder andere:

  1. Spaanse en buitenlandse biljetten en munten.
  2. Cheques afgegeven aan toonder in eender welke valuta.
  3. Eender welk ander betalingsmiddel, met inbegrip van elektronische middelen die gebruikt kunnen worden als betalingen aan toonder.

Om te kunnen bewijzen dat geen enkele betaling als cash betaling wordt beschouwd, dienen de bij de overdracht betrokken partijen, de betalingsdocumenten behouden voor een duur van ten minste vijf jaar vanaf de dag van de overdracht, om in de toekomst te kunnen bewijzen dat de betaling op een andere wijze dan een cash betaling werd uitgevoerd. Indien zulke bewijzen worden gevorderd, dienen ze bij de Belastingdienst te worden ingediend.

De niet-nakoming van deze beperkingen vormt een inbreuk op de belastingwetgeving en de betrokken partijen kunnen schuldig worden gevonden van enerzijds het maken van een cash betaling en anderzijds het ontvangen van een cash betaling. De belastingdienst kan ingaan tegen een van de partijen of tegen beiden.

Indien deze beperkingen niet worden nagekomen, wordt dit beschouwd als een zware overtreding.3030

Indien een van de bij de transactie betrokken partijen deze beperkingen overschrijdt, en de belastingdienst informeert binnen de drie maanden na de overdracht met alle informatie en identificatie van de partijen wordt geen enkele aansprakelijkheid gevorderd en geen enkele straf opgelegd.

De straf is een geldboete van 25% van de cash betaling.

Neem nú contact met één van de advocaten, accountants en fiscalisten van ons advocatenkantoor in Marbella, Arcos & Lamers Asociados.

Sara Duarte, accountant in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Asesoramiento Fiscal Marbella, Contable en España, Contable Marbella, Jurídico España,

Share this story

Categorieën