Blog

De regelgeving van contracten in het Spaans Burgerlijk Wetboek

SPANISH CONTRACTSIn artikel 1254 en volgende van het Spaans Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat het contract bestaat vanaf het moment dat een of meerdere personen akkoord gaan een verplichting aan te gaan om een goed te geven of een dienst te verlenen. De partijen kunnen de gepast geachte voorwaarden overeenkomen, mits deze niet tegenstrijdig zijn met de wet, de moraal, en de openbare orde.

Opdat iemand een Spaans contract kan aangaan in naam van een andere persoon, dient deze daarvoor geautoriseerd te zijn of de wettelijke vertegenwoordiging wettelijk verleend zijn. Anders is het contract niet geldig, tenzij het geratificeerd wordt door de persoon in wiens naam het contract werd aangaan, voordat het wordt herroepen door de andere partij.

Artikel 126 stelt de volgende vereisten vast voor de geldigheid van de contracten in Spanje:

  • De toestemming van de contractanten, waarbij de toestemming die werd gegeven door fout, geweld, intimidatie of schuld, niet geldig is.
  • Het Spaanse contract moet een duidelijk doel vastleggen.
  • Het contract dient een oorzaak van verplichting vast te leggen, dit is dan de prestatie of belofte een zaak of dienst of winst die daarvoor wordt verkregen.

Er zijn bepaalde contracten die in openbare akte dienen te worden opgenomen, zoals:

1º De opstelling, overdracht, wijziging of beëindiging van zakelijke rechten over onroerende zaken.

2º De verhuur van deze goederen voor zes jaar of meer, mits ze geen derden benadelen.

3º De huwelijkse voorwaarden en de wijzigingen ervan.

4º De volmacht om een huwelijk in Spanje aan te gaan, de procesvolmacht en de bijzondere volmachten die bij de rechtbank dienen te worden ingediend, de volmacht voor het beheersen van goederen.

Wat betreft de interpretatie van de contracten, legt het Spaans Burgerlijk Wetboek vast dat wanneer de termijnen duidelijk zijn, de clausules van het contract in letterlijke zin zullen worden geïnterpreteerd. Zijn de woorden echter tegenstrijdig met de duidelijke wil van de contractanten, dan zal deze wil voorop staan. Daarom dient men voornamelijk rekening te houden met de handelingen van de partijen, gelijktijdig met of na het ondertekenen van het contract.

Arcos & Lamers Asociados heeft een team deskundigen, advocaten en accountants klaarstaan om u juridische en fiscale adviesverlening te bieden. Neem nu contact op met ons kantoor om eender welk contract betreffende uw belangen op te maken of na te kijken.

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje

Wim Lamers, accountant (econoom) in Spanje

 
  • Wim Lamers
  • Abogados Costa del Sol, Abogados en Marbella, Abogados Españoles, Despacho de abogados Español,

Share this story

Categorieën