Blog

Verlaging van de schaal van de Inkomstenbelasting in Spanje

INCOME TAX IN SPAINGefeliciteerd! De verlaging in de schaal van de Spaanse Inkomstenbelasting voor Natuurlijke Personen voorzien voor het jaar 2016, wordt reeds toegepast in het jaar 2015.

 

We hadden het reeds over de schalen van de belastingpercentages voor de Inkomstenbelasting in Spanje voor het jaar 2014, 2015 en 2016 in ons artikel van 11.05.2015. Niettemin heeft de regering beslist deze verlaging die voorzien was voor het jaar 2016 al eerder toe te passen in de maand juli 2015. Dit wil zeggen dat in onze Spaanse belastingaangifte van 2015, het percentage voorzien voor 2016 reeds zal worden toegepast. In hetzelfde jaar zullen er die geen twee verschillende schalen worden toegepast.

 

Schaal IRPF (inkomstenbelasting) 2015

Grondslag                              Toepasselijk percentage

Vanaf              Tot                              2015

0                      12.450                                    19%

12.450             20.200                                    24%

20.200             35.200                                    30%

35.200             60.000                                    37%

Meer dan 60.000                                45%

 

Zelfstandige, onafhankelijke professionele deskundigen.

Anderzijds zullen de natuurlijke personen ingeschreven in het Bijzonder Regime voor Zelfstandigen in de algemene regel een inhouding maken van 15%.

Voor zelfstandigen die voor de eerste keer op zelfstandige personen werken (in het jaar waarin ze beginnen en de twee volgende) wordt de inhouding verlaagd van 9% naar 7% (onafhankelijk van het niveau van inkomsten).

Neem contact op met ons advocatenkantoor en team economen in Marbella, Málaga. Wij staan tot uw beschikking voor adviesverlening bij al uw fiscale, juridische, mercantiele en boekhoudkundige vragen.

María Teresa Arcos, advocate in Marbella

Wim Lamers, econoom in Marbella

  • Wim Lamers
  • Juridisch Spanje, Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella, Fiscale Planning,

Share this story

Categorieën