Categoreën: Overige

Sistema de seguridad social

Ons advocaten- en accountancykantoor Arcos & Lamers Asociados zet hieronder kort het Spaanse Stelsel van Sociale Zekerheid uiteen.  Sociale Zekerheid in Spanje Het Spaanse Stelsel van Sociale Zekerheid is een stel van regelingen waarbij de Staat een afdoende bescherming wil garanderen in de door de Spaanse wetgeving vastgelegde eventualiteiten en toestanden voor de in bedoelde
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Spaans advocatenkantoor, Spaanse advocaten, unemployment,
Lees meer

Spaans advocatenkantoor in Marbella informeert over het “APOSTILLEVERDRAG”

In deze mededeling geeft onze Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella uitleg betreffende het zogenaamde “Apostilleverdrag”. Geachte buitenlandse lezer, indien u een in uw land uitgereikt Openbaar Document in Spanje wil gebruiken zullen de volgende aantekeningen u zeker interesseren. Het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van het Vereiste van Legalisatie van Buitenlandse
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Advocaat in Spanje, Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella,
Lees meer

Investeren in de resultaten van een economische activiteit in Spanje. De overeenkomst van participatierekeningen.

Indien u wil investeren in een onderneming in Spanje beschikt u over een formule waardoor u financiële middelen kan bijdragen die niet als vennootschapskapitaal beschouwd worden en u voor een vast te stellen aandeel deelgenoot wordt in de positieve of negatieve resultaten van de activiteit. Het betreft een overeenkomst tussen de partij die de economische
 • Wim Lamers
 • Fiscal advisers Marbella, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer

Uitnodiging om de vernieuwde en verbeterde web site van Arcos & Lamers Asociados te bezoeken

Beste allemaal, In het kader van ons engagement met onze bestaande cliënten hechten wij bij Arcos & Lamers Asociados, SLP een groot belang aan de voortdurende uitbouw en verbetering van onze hulpmiddelen. Deze verbeteringen gaan van het aanmoedigen en bijstaan van alle professionelen en  personeelsleden  bij het ontwikkelen van hun eigen vakgebieden door het regelmatig
 • Wim Lamers
Lees meer

Advocaat in Marbella informeert over de eengemaakte Europese betaalruimte – SEPA

Arcos & Lamers Asociados, uw accountant, belastingadviseur en advocaat in Marbella zet hieronder de basisconcepten van de SEPA (Single Euro Payments Area) uiteen en beantwoordt enkele van de meest frequent gestelde vragen. U hebt wellicht recent het woord SEPA gehoord op verschillende TV-programma’s of in dagbladen gelezen, maar begrijpt u zijn betekenis en de gevolgen
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , economy, Juridisch Spanje, Advocaten in Marbella,
Lees meer

Het verschil tussen het Britse en het Spaanse rechtsstelsel.

Door Arcos & Lamers Asociados, uw prominente advocatenkantoor en Marbella. Het kan gesteld worden dat u in het Verenigd Koninkrijk onze diensten als advocaten minder nodig hebt dan in Spanje. Het Spaanse rechtsstelsel is een burgerlijk rechtsstelsel gebaseerd op uitvoerige wetboeken en wetten geworteld in het Romeins recht. In vergelijking met het Britse rechtsstelsel is
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Advocaten in Marbella, Spaans advocatenkantoor, Fiscaal Advies Marbella,
Lees meer

WEBSITES VAN VENNOOTSCHAPPEN IN SPANJE

Door middel van de wet 1/2012 van 22 juni inzake vereenvoudiging van de verplichtingen tot informatie en documentatie bij fusies en splitsingen van kapitaalvennootschappen, werd de laatste hervorming ingevoerd betreffende de regulering van websites van vennootschappen in Spanje, door de hervorming van de artikelen 11 bis en 173 van de Wet inzake Kapitaalvennootschappen (Spaanse LSC)
 • Wim Lamers
 • Advocaat Marbella, Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer

WET 14/2013 , ONDERSTEUNIGN VAN ONDERNEMERS IN SPANJE EN INTERNATIONALISATIE

In onze blog van vandaag geven wij een bondige uiteenzetting van deze Spaanse wet en haar betekenis voor buitenlanders zonder verblijfsvergunning die een belangrijke investering willen doen, vooral voor het aankopen van onroerende goederen in Spanje. Spaanse Verblijfsvisa voor investeerders. Niet-verblijfhouders (staatsburgers van buiten de EU) die in Spanje een belangrijke kapitaalinvestering willen verrichten kunnen
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Advocaten in Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje,
Lees meer

HOE BEWIJST U DAT U NIET-RESIDENT BENT IN SPANJE?

Door Sara Duarte, accountant in Marbella Een niet-resident in Spanje kan op een bepaald ogenblik (wegens een bepaalde transactie) worden vereist door de autoriteiten, bijvoorbeeld door de belastingdienst, notaris, enz., aan te tonen dat zij niet-resident zijn in Spanje. Daartoe dient u een certificaat te verzoeken bij de belastingdienst van het land van afkomst waarin
 • Wim Lamers
 • Boekhouder Marbella, Emigratie, Emigreren naar Spanje, Fiscal advisers Marbella, Residentie , Belasting recht , Fiscale Planning,
Lees meer

NU KUNT U VOOR EEN NOTARIS DE SPAANSE NATIONALITEIT ZWEREN OF BELOVEN

Door Félix Ruiz, Advocaat in Spanje In deze post geven we praktische informatie over de Instructie van 5 juli 2013, van het Spaanse Directoraat Generaal van de Registers en het Notariaat, over bepaalde aspecten van het intensief plan voor het verwerven van de Spaanse nationaliteit wegens residentie. De Instructie van 5 juli 2013 vervolledigt de
 • Wim Lamers
 • Emigreren naar Spanje, Law, Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Residentie , Spaanse advocaten,
Lees meer
<< Newer Posts:::Older Posts >>