Blog

Inhoudingen en aanbetalingen van de Inkomstenbelasting in Spanje (IRPF)

tax in marbellaProfessionele activiteiten in Spanje

 

Lagere aanbetalingen Inkomstenbelasting in Spanje.

 

Reductie van de Spaanse retentie belasting.De inhouding op het nettobedrag van de factuur afgegeven door een zelfstandig die een professionele activiteit uitvoert tijdens het boekjaar 2015 ging omlaag van 21 tot 19%.  Alle facturen afgegeven door professionele zelfstandigen moeten dus vanaf 01.01.2015 dit nieuw percentage toepassen. Het werd ook al goedgekeurd dat voor 2016 een vermindering tot 18% plaats zal vinden.

 

Een uitzondering op deze nieuwe regel doet zich voor bij professionele zelfstandigen die een nieuwe activiteit beginnen. Zij kunnen kiezen voor een vermindering tot 9% tijdens het jaar waarin ze de activiteit beginnen en de twee volgende.

Inkomsten uit een woning in Spanje

rental on Spanish propertiesInkomsten uit onroerende zaken en bedrijfsactiviteiten – fiscale hervorming in Spanje 2015

 Definitie Spaans fiscus: Inkomsten uit kapitaalinvesteringen zullen beschouwd worden als inkomsten uit verhuur of vastlegging of overdracht van gebruiks- of genotsrechten over landelijke of stedelijke onroerende zaken of zakelijke rechten daarop, waarvan de belastingplichtige de eigenaar is en niet onderhevig zijn aan economische activiteiten die door de belastingplichtige worden uitgevoerd.

De inkomsten uit de verhuur van onroerende goederen wordt beschouwd als inkomsten uit kapitaalinvesteringen uitgezonderd indien de volgende omstandigheden zijn gelijktijdig voordoen:

6 belangrijke wijzigingen m.b.t. de BTW in Spanje

VAT in SpainHervormingen wetten 26, 27 en 28/2014. BTW:

BTW in Spanje. De Nederlandstalige Spaanse fiscalisten van Arcos & Lamers Asociados, úw team van economen en advocaten in Marbella hebben het genoegen om u te informeren over de belangrijkste wijzigingen van de meest complexe belasting die er bestaat in de Spaanse wetgeving, de zogenoemde “Impuesto sobre el Valor Añadido” IVA.

  1. Wat betreft de vrijstelling van artikel 20, wordt een nieuwe versie opgemaakt voor organisaties zonder winstoogmerk: de vrijstelling van Spaanse notariskosten in financiële transacties verdwijnt waarbij ze daaraan nu wel worden onderworpen. Wat betreft de levering van niet bebouwbare terreinen zijn deze leveringen niet alleen vrijgesteld voor de promotor maar ook voor eender welke ondernemer of zelfstandige, zelfs al is deze geen promotor.

Samenvatting Hervormingen wetten in Spanje26, 27 en 28/2014. De belangrijkste aspecten inzake de Spaanse Inkomstenbelasting voor Natuurlijke Personen.

 Income Tax in SpainWijzigingen Inkomstenbelasting in Spanje jaar 2015.De Spaanse belasting adviseurs van ons advocatenkantoor in Marbella hebben het genoegen u te informeren over de belangrijkste wijzigingen in verband met de Spaanse inkomstenbelasting voor natuurlijke personen die vanaf januari 2015 in werking zijn getreden.

  1. De vrijstelling op de eerste 1500 euro ontvangen op dividenden en winstuitkeringen houdt op te bestaan, en het bijzonder gedeelte van de belasting wordt belast.

 

Register van aandeelhouders en notulenboek in Spanje: de legalisatie ervan op telematische wijze

shareholder book

Iedere vennootschap die staat ingeschreven in het Handelsregister in Spanje dient een aantal boeken of registers bij te houden overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.

We zullen in dit artikel dieper ingaan op onder andere het Spaanse Register van aandeelhouders en het notulenboek.

De wet 14/2013 inzake steun aan ondernemers en de internationalisatie, bepaalde de wijze waarop de verplichte boeken door de handelsvennootschappen gelegaliseerd kunnen worden. Artikel 18 van voormelde wet bepaalt:

– Alle boeken die ondernemers verplicht zijn bij te houden overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen, met inbegrip van het notulenboek van de vergaderingen en overige instellingen, of het register van de aandeelhouders en nominale aandelen, zullen op telematische wijze worden gelegaliseerd bij het Handelsregister nadat deze werden ingevuld op elektronische wijze en binnen de periode van vier maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar.

Arcos & Lamers Asociados brochure

logo arcos lamresAchtergrond

Na een carrière bij gerenommeerde bedrijven hebben wij, advocaat María Teresa Arcos en econoom Wim Lamers, in 2004 advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados opgericht.

Ons kantoor in Marbella bestaat uit een team van deskundigen, gespecialiseerd in Spaanse belastingvraagstukken, Spaanse accountancyregels en Spaanse juridische kwesties. Wij bieden onze integrale dienstverlening aan particulieren, bedrijven en instellingen aan en kunnen u te woord staan in het Nederlands, Spaans, Portugees, Engels, Frans en Duits.

Betrouwbaarheid en doeltreffendheid staan in ons werk voorop. Met onze professionele achtergrond en ervaring en met onze flexibiliteit om op elke situatie te anticiperen, gaan wij alleen voor het beste resultaat.

Omdat wij altijd op de hoogte blijven van geldende regelgeving kunnen wij over de meeste complexe zaken adviseren. We investeren voortdurend in training en opleiding, bestuderen constant de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie en maken analyses van situaties zodat we tot een efficiënte oplossing komen voor alle kwesties die cliënten ons voorleggen.

Wij inventariseren voortdurend wat uw behoeften en wensen zijn. We analyseren uw situatie en omstandigheden zodat wij u de gespecialiseerde diensten kunnen bieden die u nodig heeft.

Woonplaats in twee landen

Spanish tax resident

Ter navolging van vorige artikelen geschreven door Arcos & Lamers Asociados in verband met de fiscale verblijfplaats in Spanje, wensen we deze keer te analyseren wat er nu precies gebeurt indien een persoon resident is in beide landen.

We hebben hierbij te maken met een situatie waarin vermeden dient te worden dat één persoon, op grond van toepasselijke normen, als resident kan beschouwd worden voor fiscale doeleinden in beide landen.

Daarom dienen we dieper in te gaan op het Verdrag dat door beide landen werd ondertekend. We kunnen in het algemeen zeggen dat, op grond van de normen van dat Verdrag, de persoon resident zal zijn:

  1. van het land waar hij zijn permanente verblijfplaats heeft. Heeft hij een verblijfplaats in beide landen, dan zal hij resident zijn in het land waar hij meer hechte persoonlijke en financiële relaties heeft.

Vermogenswinst belasting in Spainje. De belangrijkste punten van de fiscale hervorming

Capital gain Tax in spain

Capital gain Tax in spain

Wij wensen u in dit artikel te informeren over de belangrijkste nieuwe bepalingen in de Spaanse wet 26/2014 ter modificatie van de wet inzake de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen, de zo genoemde “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (IRPF) en niet-residenten in het Spaans genoemd “Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). We leggen u uit welke de belangrijkste punten zijn in deze fiscale hervorming waarmee u rekening dient te houden in de berekening van de vermogenswinst bij de verkoop van een onroerende zaak.

1.- Geen monetaire correctiecoëfficiënten meer.

De toepassing van de herwaarderingscoëfficiënten werd verwijderd in Spanje. Deze coëfficiënten zorgden ervoor de aankoopwaarde van de onroerende zaak te corrigeren in functie van de datum van aankoop.

2.- De Spaanse actualisatiecoëfficiënten worden behouden.

Om de actualisatiecoëfficiënten in Spanje te kunnen blijven toepassen, wordt een maximaal bedrag van de overdrachtswaarde van 400.000€ vastgelegd. De toepassing hiervan is dus beperkt tot onroerende zaken met een maximale overdrachtswaarde van 400.000€.

Vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie en wijziging van de wet inzake Successie- en schenkingsrechten in Spanje. Niet-residenten

erfrecht in spanjeIn het vonnis van het Gerechtshof van de Europese Unie van 3 september 2014. Zaak C-127/12 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157285&doclang=ES)

wordt, tegen het beginsel van vrij verkeer voor kapitaal in, een verschil gemaakt wat betreft de belastingen bij schenkingen en nalatenschappen tussen de rechtverkrijgende en schenkers die residenten zijn in Spanje en deze die geen residenten zijn in Spanje, tussen de erflaters die residenten zijn in Spanje en deze die geen residenten zijn in Spanje en tussen de schenkingen en soortgelijke bepalingen van onroerende goederen gesitueerd in Spanje en deze gelegen buiten Spanje.

Het vonnis verwijst niet naar de bevoegdheden die aan de Autonome Gemeenschappen werden toegewezen (in het algemeen met gunstigere fiscale voordelen voor de belastingbetaler), maar naar de nationale wet die toepasselijk was voor de niet-residenten in deze materie.

Krachtens de Spaanse wet 26/2014 van 27 november (gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad van 28 november 2014) wordt de wetgeving inzake Successie- en schenkingsrechten aangepast aan het vonnis van het Europees Gerechtshof.

 

Vrijgestelde inkomsten maar onderhevig aan de Inkomstenbelasting, de gekende Spaanse IRPF

Tax in SpainWerkt u voor een buitenlands bedrijf maar u bent wel fiscaal resident in Spanje omwille van uw gezinsstatus? Wees dan op de hoogte dat u kunt genieten van een vrijstelling in uw aangifte van uw inkomstenbelasting voor Natuurlijke Personen (IRPF) op voorwaarde dat u ten minste voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

1º Dat het werk wordt uitgevoerd voor een bedrijf of entiteit dat niet resident is in Spanje of een bedrijf dat een permanente vestiging in het buitenland heeft.

2º Dat op het grondgebied waar de werken worden uitgevoerd, een belasting wordt toegepast van identieke of analoge aard aan deze belasting en dat het niet gaat om een land of grondgebied dat volgens de voorschriften werd gekwalificeerd als belastingparadijs.