Blog

INFORMATIEVERKLARING OMTRENT ZAKEN EN RECHTEN BUITEN SPANJE, SPAANSE BELASTINGAANGIFTE 720.

Mevr. Sara Duarte, accountant in Spanje, heeft het genoegen u meer uitleg te geven inzake het nieuwe formulier voor Spaanse belastingdeclaratie nr. 720. Ter voorkoming en ter bestrijding van belastingfraude werd een aanpassing van de Spaanse Belastingwet 58/2003 goedgekeurd (Spaanse Wet 7/2012 van 29 oktober). De verplichting om deze wet in Spanje op te volgen gaat reeds van start in het boekjaar 2012.

fiscaal adviseurs in marbellaHet gevolg van deze aanpassing is de nieuwe verplichting waarin vereist wordt om specifieke informatie over de zaken en rechten in het buitenland aan te geven, waaronder:

• Informatie over rekeningen bij buitenlandse banken

• Informatie over effecten, rechten, verzekeringen en lijfrentes gedeponeerd, beheerd of bekomen in het buitenland

• Informatie over eigendom van onroerende goederen of zakelijke rechten erop in het buitenland.

Wie moet deze informatie aangeven?

Alle vereiste informatie zal in het Spaanse belastingaangifte nr. 720 worden aangegeven. Het formulier “Informatieverklaring omtrent zaken en rechten in het buitenland” moet worden ingediend door particulieren en bedrijven die resident zijn in Spanje, of niet-residente particulieren en/of bedrijven met permanente vestigingen op Spaans grondgebied indien ze een van de volgende statussen hebben:

fiscaal adviseurs in marbellaEigenaar, gevolmachtigde, vertegenwoordiger, begunstigde, particulier of bedrijf met beschikkingsbevoegdheid of uiteindelijke gerechtigde.

Bovenvermelde personen zijn verplicht deze belastingaangifte in te dienen bij de Spaanse belastingdienst vanaf een totale som van 50.000,00 Euro voor één van deze drie soorten informatie (rekeningen, effecten, onroerend goed) waarbij in dit geval alle rechten en goederen in het buitenland verklaard moeten worden. Met andere woorden, de verklaring dient niet gemaakt te worden indien bij geen enkele van de drie groepen een totaal van 50.000,00 Euro wordt bereikt.

Het indienen van de aangifte buiten het gesteld termijn, het indienen van onvolledige, onjuiste of valse informatie wordt beschouwd als een fiscale overtreding. De straffen voor een van deze overtredingen zijn zeer relevant. Voor bijkomende informatie, neem nú contact op met ons meertalig Spaanse advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados!

Arcos & Lamers Asociados, Accountants in Spanje, Advocaten in Spanje, Fiscalisten in Spanje, belasting adviseurs in Spanje, erfrecht specialisten in Spanje, Accountants in Spanje.

Marbella, Februari, 2013.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Fiscal advisers Marbella, Spaanse Belastingdienst , Spaans advocatenkantoor, Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën