Blog

3% inhouding op de aankoop van een woning in Spanje

property in spainAls een niet-resident in Spanje een onroerende zaak verkoopt dat in Spaans grondgebied gelegen is, heeft de koper de verplichting 3% van de verkoopprijs in te houden en bij de belastingdienst te betalen als aanbetaling van de belasting dat toekomt aan de verkoper die niet –resident is.

Het is een verplichting die toekomt aan de koper, die daardoor verplicht is formulier 211 in te dienen voor de aanbetaling en dit binnen een termijn van een maand vanaf de datum van overdracht van de onroerende zaak.

Nadat deze belasting werd betaald dient de koper een “exemplaar voor de verkoper die niet-resident is” te overhandigen aan de verkoper ter bewijs dat de aanbetaling werd gemaakt.

Wat gebeurt er als het bedrag niet wordt ingehouden?

Indien de inhouding niet bij de belastingdienst wordt betaald, blijft de gekochte onroerende zaak (woning) onderhevig aan de betaling van het bedrag, met name het laagste van het bedrag tussen de inhouding en de belasting die de verkoper dient te betalen.

Daarnaast zal de bewaarder van het eigendomsregister dit in een kanttekening noteren bij de inschrijving van de onroerende zaak op naam van de koper.

Bestaat er een uitzondering op de verplichting tot inhouding?

Ja, de inhouding dient niet te geschieden indien de verkoper aantoont dat hij fiscaal resident is in Spanje middels een certificaat afgegeven door het bevoegd orgaan bij de belastingdienst.

Indien u meer informatie wenst, neem dan vandaag nog contact met ons op. Ons team deskundigen gespecialiseerd in fiscaliteit voor niet-residenten zal met genoegen uw vragen beantwoorden en het nodige advies verlenen.

  • Wim Lamers
  • Abogados en Marbella, Asesoramiento Fiscal Marbella, Asesoramiento Jurídico Costa del Sol, Incremento patrimonial español,

Share this story

Categorieën