Blog

Adiós met de Apostille van den Haag in de Europese Unie?

international lawyer in marbellaHet is wel iedereen bekend hoe omslachtig het kan zijn opdat een document afgegeven door een autoriteit in een staat, juridisch geldig is in een andere staat.

 

Het lijkt erop dat de Europese Unie het ons wat gemakkelijker wil maken (hoewel sommige er geen deel van willen uitmaken, Brexit dixit), middels de goedkeuring van een reglement dat de procedures om bepaalde officiële documenten te waarmerken, zal vergemakkelijken.

Tegenwoordig dienen de inwoners van de Europese Unie deze officiële documenten te laten apostilleren zodat ze ook geldig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Zo zal het reglement ervoor zal zorgen dat de bureaucratische rompslomp minder omslachtig wordt voor die documenten die in een andere lidstaat moeten worden aanvaard waarbij er geen apostille meer nodig zal zijn (of legalisatie door consulaten).

Het zal ook niet meer verplicht zijn om een gewaarmerkt afschrift of beëdigde vertaling te maken van documenten aangezien een meertalig formulier zal worden gebruikt (voor geboorteaktes, attestaties de vita, overlijdensaktes, huwelijksaktes, geregistreerd partnerschap, domicilie, residentie en strafblad).

Het reglement gaat dus om de volgende officiële documenten:

 • Geboorteakte
 • Attestatie de vita
 • Overlijdensakte
 • Persoonsgegevens
 • Bepaalde huwelijksaktes
 • Echtscheidingsakte, akte van feitelijke scheiding of nietigheid van het huwelijk
 • Partnerschapsakte (registratie en annulering)
 • Verwantschap / adoptie
 • Nationaliteit, domicilie, residentie
 • Strafblad
 • Actief en passief kiesrecht.

De lidstaten zullen 2 en een half jaar de tijd krijgen vanaf het moment dat het reglement van kracht gaat om het in hun interne rechtsorde te implementeren.

Neem nú contact met één van de advocaten en economen van ons kantoor in Marbella, Málaga. Arcos & Lamers Asociados, uw advocaat, econoom en accountant onder één dak!.

 • Wim Lamers
 • Abogado en España, Abogados Costa del Sol, Abogados en Marbella, Despacho de abogados Español,

Share this story

Categorieën