Blog

Spaanse van woningen voor toeristische doeleinden. Deel II

lawyer in marbellaHou rekening met de volgende factoren alvorens u te registreren

Gezien het hoog aantal vragen over de registratie van de verhuurders van woningen met toeristische doeleinden, wensen we bij Arcos & Lamers Asociados uw vraagstukken te beantwoorden.

Hierbij geven we u uitleg over een reeks factoren waarmee eigenaren rekening dienen te houden alvorens zich te registreren bij het Register voor Toerisme van Andalusië indien u uw woning in Spanje wenst te verhuren.

Naast de vereisten waaraan alle woningen dienen te voldoen (zie deel een van ons artikel), dient rekening gehouden te worden met de volgende factoren:

1.- De woning dient te beschikken over de Vergunning van eerste bewoning.

 

Een voorwaarde om een woning te registreren is dat de eigenaar dient te beschikken over een vergunning van eerste bewoning.

Wenst u meer informatie over de vergunning van bewoonbaarheid, klik dan hier:

http://www.arcos-lamersasociados.com/nl/1776/license-of-first-occupation-in-spain/

 

2.- Inspectie van de woning in Spanje.

 

Nadat u uw woning heeft geregistreerd, zullen de bevoegde autoriteiten uw woning inspecteren om te zien of de woning voldoet aan de opgelegde vereisten. Deze inspectie vindt plaats ongeveer twee weken na de registratie.

3.- Inschrijvingsformulier met gegevens van de reizigers.

 

Het is ook een verplichting om een inschrijvingsformulier in te vullen met de gegevens van alle personen ouder dan 16 jaar die in de woning zullen verblijven.

Beschikt u niet over zulke formulieren, dan kunt u deze rechtstreeks van de website van het Spaans Staatsblad downloaden https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-13865 of bij ons advocatenkantoor vrijblijvend verzoeken.

4.- Inschrijvingsboek.

 

Alle inschrijvingsformulieren dienen in een registratieboek te worden bijgehouden. Deze worden in chronologische orden en voor een periode van 3 jaar bijgehouden.

 

5.- Informatie doorgeven aan de politie.

 

De informatie van deze formulieren dient aan het ministerie van binnenlandse zaken ( politie) te worden meegedeeld binnen de 24 uur nadat de reiziger zich bij u heeft geregistreerd in uw woning.

Bij Arcos y Lamers zullen we u informeren hoe u dit kunt doen.

 

 

6.- Belasting op de huurinkomsten.

 

Natuurlijke personen die niet resident zijn en eigenaar zijn van een onroerende zaak in Spanje, zijn verplicht de Spaanse inkomstenbelasting voor niet-residenten te betalen enkel en alleen door het feit eigenaar te zijn van de woning, maar indien ze daarnaast ook de woning verhuren, dient ook driemaandelijks op deze inkomsten tussen 19% en 24% te worden betaald, naargelang het land waar ze Fiscaal Resident zijn.

Neem contact op met onze economen en belastingadviseurs bij ons advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados voor al uw juridische en fiscale vragen.

 

7.- Indien u geen publiciteit maakt is het niet nodig de woning in te schrijven.

 

Het inschrijven van de woning in het Register voor Toerisme van Andalusië is niet verplicht indien de woning slechts sporadisch wordt verhuurd of indien de woning niet wordt gepromoot via een kanaal voor aanbod van accommodaties.

Wat wordt beschouwd als een kanaal voor aanbod van accommodaties?

Reisbureaus, bedrijven die toeristische diensten aanbieden of organiseren que en de kanalen waarbij het mogelijk is een reserve te maken voor de desbetreffende accommodatie. Met andere woorden daaronder vallen ook alle websites waar een reserve kan gemaakt worden.

Aan de hand van de hierbij uitgelegde factoren kunt u beslissen of het verhuren van de woning u compenseert, of indien u liever zelf van de woning geniet.

Neem vandaag contact op met Arcos & Lamers Asociados voor al uw vraagstukken omtrent de wetgeving voor huurwoningen voor toeristische doeleinden of indien u uw woning wenst te registreren.

Cecilio Sánchez, Advocaat in Marbella

 

  • Wim Lamers
  • Abogados en Marbella, Abogados Españoles, Asesoramiento Jurídico Costa del Sol, Despacho de abogados Español,

Share this story

Categorieën