Blog

Aansprakelijkheid bij de aankoop van een vennootschap in Spanje

company in SpainBij de aankoop van een vennootschap in Spanje moet u rekening houden met de aansprakelijkheid van de verworven vennootschap. De aankoop op zich, wijziging van naam of reorganisatie ervan stelt de gekochte vennootschap niet vrij van aansprakelijkheid.

De Spaanse Hoge Raad legt in diezelfde zin vast in vonnis d.d. 16 december 2015 dat het criterium dat voorop dient te staan bij het zuiveren van de financiële aansprakelijkheden in de overdracht van vennootschappen het criterium is van de instandhouding van een economische en bedrijfsactiviteit of, met andere woorden, de fundamentele activiteit van de opeenvolgende vennootschappen.

Daarom wordt de gekochte Spaanse vennootschap enkel van aansprakelijkheid vrijgesteld indien de economische of bedrijfsactiviteit verbroken wordt.

Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat de overdracht van aansprakelijkheid tussen rechtspersonen mogelijk is voor de overtredingen die door een van de vennootschappen wordt begaan. Daarom is het mogelijk dat een rechtspersoon aansprakelijk is voor de overtredingen van de andere.

Het rechtssysteem laat deze aansprakelijkheid toe indien er fraude of rechtsmisbruik plaats vindt. De juridische en organisatorische wijzigingen leiden niet noodzakelijk tot een nieuwe juridische vorm vrijgesteld van aansprakelijkheid. Het anderzijds handelen zou leiden tot een gemakkelijke wijze om de aansprakelijkheid van een rechtspersoon te omzeilen door eenvoudigweg de interne reorganisatie uit te voeren, wijzigingen in het adres of van naam van de eigenaar of juridische vorm.

Bij Arcos & Lamers Asociados zullen we u met plezier bijstaan in de aankoop van een nieuwe vennootschap, waarbij we alle juridische, mercantiele, fiscale en arbeidsgerichte aspecten van de gehele procedure analyseren. Wij informeren u over alle nodige aspecten om een nieuwe vennootschap op te richten.

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje.

Wim Lamers, econoom in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Advocaten in Marbella, Bedrijf beginnen in Spanje,

Share this story

Categorieën