Blog

Nieuwe kustreglement in Spanje en de toepassing in de tweede en volgende overdrachten van eigendom, ingeval van niet-inschrijving in het Spaanse eigendomsregister en overschrijding van volume

Spanish coast law

Coast law in spain

Kustreglement in Spanje

 

In verband met de tweede en volgende inschrijvingen in het Eigendomsregister van eigendommen in Spanje die naast of een publieke maritieme/landzone liggen of deze doorkruisen, zal een reeks normen worden toegepast waarmee de eigenaren rekening dienen te houden (nota’s artikelen 36 van het Spaanse Kustreglement):

– Indien een Spaanse woning grenst aan een publieke maritieme/landzone of deze overschrijdt overeenkomstig de grafische illustratie afgegeven door het Directoraat Generaal voor Duurzaamheid van Kust en Zee, zal de bewaarder van het eigendomsregister de inschrijving opschorten en gedurende negentig dagen een kanttekening zetten, waarbij hij deze omstandigheden dient mee te delen aan de Periferisch Kustdienst (Servicio Periférico de Costas), opdat deze, in een periode van een maand na ontvangst van het verzoek, certificeert of het eigendom de publieke maritieme/landzone overschrijdt alsook informatie geeft over de status betreffende de erfdienstbaarheden van bescherming en doorgang. Indien na het verstrijken van deze periode, het voormelde certificaat niet wordt ontvangen, kan de bewaarder de kanttekening van opschorting omzetten in een eigendomsinschrijving, hetgeen hij opnieuw zal meedelen aan de Periferieke kustdienst met een opmerking op het folio van het eigendom.

– Indien uit het certificaat blijkt dat het eigendom de publieke maritieme/landzone doorkruist, volgens de grenzen die reeds door ministerieel besluit werden goedgekeurd, zal de bewaarder de inschrijving weigeren en zal de kanttekening annuleren. De Periferische Kustdienst in Spanje zal de kanttekening van het besluit waarin de grens werd goedgekeurd, moeten verzoeken.

– Indien de Spaanse woning, volgens het certificaat, de publieke maritieme/landzone overschrijdt of doorkruist, zal de bewaarder de verzochte inschrijving maken en dit meedelen aan de Periferische Kustdienst en daarvan aantekening maken op het folio van het eigendom, met de vermelding zowel op de inschrijving als op de verzendingsnota dat deze nog onderhevig is aan de resultaten van het dossier.

– Indien de woning  in Spanje enkel gedeeltelijk de publieke maritieme/landzone doorkruist, zullen de voorgaande beperkingen enkel dat gedeelte betreffen, waarbij de beschrijving van de titel dient aangepast te worden aan de inhoud van het besluit waarin de grens werd goedgekeurd teneinde de inschrijving of kanttekening van de publieke maritieme/landzone ten gunste van de staat te kunnen maken.

De hierboven vermelde nota’s betreffen enkel en alleen niet-inschrijving in het eigedomsregister en overschrijdingen van volume. In een later blog zullen we een analyse maken van eigendommen die in Spaanse publieke maritieme/landzone liggen.

Neem nú contact met ons advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje. Arcos & Lamers Asociados, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje.

Félix Ruiz, advocaat in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën