Blog

Nieuwe bevoegdheden voor de notaris in Spanje met de Vrijwillige Jurisdictiewet

Spanish notaryDe goedkeuring van de nieuwe Spaanse wet 15/2015 van 2 juli inzake de vrijwillige jurisdictie leidt tot meer bevoegdheden aan de notarissen en bewaarders van eigendomsregisters en handelsregisters om zo het volumen werk bij Rechtbanken te verminderen.

Notarissen in Spanje kunnen diverse kwesties in civielrechtelijk materies, nalatenschappen, huwelijken, hypotheken en zelfs vennootschapsmateries, waar geen controverse bestaat tussen beide partijen en waar dus de tussenkomst van de rechtbanken niet nodig is.

Nu zullen particulieren meer deskundigen in recht kunnen aanspreken omtrent kwesties die tot nu toe aan rechtbanken was gereserveerd.

De meest opmerkelijke bevoegdheden die de notarissen vanaf nu ook zullen hebben met de nieuwe vrijwillige jurisdictiewet is onder andere:

  1. Vanaf het moment dat de deze Spaanse wet van kracht gaat, kunt u ten overstaan van de notaris een burgerlijk huwelijk aangaan (het is niet nodig te wachten tot 30 juni 2017, zoals bepaald in de Overgangsbepaling van de wet 15/2015). Het huwelijksdossier dat door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand moet worden behandeld en beslist, kan echter niet door de notaris gedaan worden. De ambtenaar beslist dan wel welke functionaris het huwelijk kan sluiten, in dit geval dus de notaris.

  1. De notaris in Spanje kan ook scheidingen van tafel en bed en echtscheidingen met onderling overleg behandelen indien er geen minderjarige kinderen zijn. Dit zal gebeuren via het verlijden van een echtscheidingsconvenant die in een akte zal worden vastgelegd.

  1. De Spaanse notaris kan ook de verklaring van erfrecht opmaken bij erfenissen zonder testament, zowel voor bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten en zijverwanten van de erflater.

  1. De deze Spaanse wet erkent aan notarissen ook bevoegdheden in kwestie van verbintenissen. Erkenningen van schulden of vereffeningen van schulden waar geen verzet is van de partijen kunnen dus bij de notaris opgemaakt

Neem contact op met ons team van Nederlandstalige advocaten en economen in Spanje indien u meer informatie wenst over de juridische en fiscale wetgeving in Spanje. Wij staan tot uw beschikking voor al uw urbanistische, juridische, fiscale, boekhoudkundige of mercantiele kwesties.

  • Wim Lamers
  • Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Spaans advocatenkantoor, Spaanse advocaten,

Share this story

Categorieën