Blog

Wijzigingen in de wetgeving inzake de regelgeving van garanties voor aanbetalingen van de prijs tijdens de bouw van een woning in Spanje

CONVEYANCING IN SPAIN(zie ook ons artikel “Garantieverzekering van voorafbetalingen van een aankoop van een woning in Spanje ”)

De wet 20/2015 van 14 juli inzake de ordening, toezicht en solventie van de verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsondernemingen, wijzigt de Wet inzake Bouwstandaarden op het gebied van garanties voor particulieren van de aanbetalingen gemaakt tijdens de bouw van woningen.

– Verschillende bepalingen van de wet 57/1968 inzake ontvangst van aanbetalingen bij de bouw en verkoop van woningen. De eerste aanvullende bepaling van de wet bouwstandaarden wordt gewijzigd, waarvan de belangrijkste inhoud we hierna opsommen:

  1. De natuurlijke personen of rechtspersonen die de bouw van allerlei soorten woningen bevorderen, met inbegrip van de vereniging van eigenaren of onder het stelsel van coöperatieve vennootschappen, en die van de kopers een aanbetaling zullen eisen voor de bouw, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. a) De teruggave van de aanbetalingen plus de wettelijke rente te waarborgen vanaf het moment dat de bouwvergunning wordt bekomen, en dit middels een verzekeringsovereenkomst ondertekend met een verzekeringsmaatschappij naar behoren geautoriseerd om in Spanje te handelen, of middels een bankgarantie afgegeven door geautoriseerde kredietinstellingen, voor het geval er niet wordt gestart met de bouw of deze niet binnen de overeengekomen periode wordt voltooid.
  1. b) De aanbetalingen van de kopers ontvangen via kredietinstellingen waar de aanbetalingen op een speciale rekening zullen worden gestort, waar deze apart zullen worden gestort van eender welke andere fondsen die aan de ontwikkelaar toebehoren, met inbegrip van de vereniging van eigenaren of coöperatieve vennootschappen en waarover slechts beschikt kan worden voor het maken van betalingen in verband met de bouw van de desbetreffende woningen. Voor de opening van deze rekeningen of depots, zal de kredietinstelling, onder hun verantwoordelijkheid, de garantie eisen waarnaar verwezen wordt in de voorgaande voorwaarde.
  1. De garantie zal gelden zowel voor de aanbetalingen gemaakt door de kopers, met inbegrip van de toepasselijke belastingen, maar ook de wettelijke rente.

Tot op de dag van vandaag was er sprake van garanties waarin de belastingen niet waren inbegrepen (in de meeste gevallen het verhoudingsgewijze gedeelte van de BTW op de aanbetaling). Het lijkt erop dat met de nieuwe wetgeving, de garanties van de ontwikkelaar de belastingen dient te omvatten die daadwerkelijk werden betaald (geheel of gedeeltelijk).

Een overgangsbepaling bepaalt dat de verzekeringsmaatschappijen hun polissen zullen moeten aanpassen voorafgaande aan 1 juli 2016 voor de aanbetalingen die zullen gemaakt worden vanaf deze datum.

Neem nú contact met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje voor al uw Spaanse juridische en fiscale vragenstukken.

Félix Ruiz, Lawyer in Marbella.

  • Wim Lamers
  • Juridisch Spanje, Advocaat in Spanje, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella,

Share this story

Categorieën