Blog

Alles dat u moet weten over de functie van presidente en directeur in de vereniging van eigenaren in Spanje

president at a community of owners in Spain De vereniging van eigenaren in Spanje wordt bestuurd door de Algemene Vergadering, de president en in voorkomend geval de vice-president, de secretaris en de administrateur.

De president wordt gekozen onder de eigenaren van de vereniging door middel van stemming of op een andere wijze, bijvoorbeeld loting.

Het is een verplichte functie hoewel de wet toestemt dat, indien de eigenaar zijn oorzaak kan rechtvaardigen, er aan de rechter kan worden verzocht om van de functie te worden vrijgesteld. Dit verzoek dient binnen de periode van een maand vanaf de benoeming van de functie ingediend te worden.  Deze rechter zal over dit verzoek beslissen, en zal ook de eigenaar benoemen die de president in zijn functie dient te vervangen.

De president heeft de taak om de Spaanse vereniging van eigenaren te verdedigen in alle zaken die daarmee verband hebben, zowel in rechte als buiten rechte. 

Tevens kan hij functies van secretaris en administrateur uitvoeren, uitgezonderd indien de statuten of de Bestuursraad vastleggen dat deze functies op een afzonderlijke wijze worden uitgevoerd dan het voorzitterschap.

De functie van de directeur kan uitgevoerd worden door eender welke eigenaar, en tevens door eender welke persoon met voldoende professionele en wettelijk erkende kwalificatie om deze functies uit te voeren.

De functies van de directeur van de vereniging in Spanje zijn als volgt:

1.- Toezicht houden op een goed bestuur van de urbanisatie, de installaties en diensten, en daartoe de gepaste opmerkingen en waarschuwingen maken aan de eigenaren.

2.- Het plan voor de voorziene kosten voldoende op voorhand voorbereiden en aan de Vergadering voorleggen, en de nodige maatregelen voorstellen om daaraan te kunnen voldoen.

3.-  Het onderhoud van de urbanisatie verzorgen, en daarbij de herstellingen doen uitvoeren en de urgente maatregelen treffen daartoe. Hij zal onmiddellijk verslag daarvan geven aan de president, of in voorkomend geval, aan de eigenaren.

4.- De overeenkomsten uitvoeren die werden opgemaakt in verband met werkzaamheden en het uitvoeren van de betalingen of het in ontvangst nemen van bedragen.

5.- In voorkomend geval, handelen als secretaris op de Vergadering, en de documentatie van de vereniging ter beschikking stellen van de eigenaren.

6.- Alle andere bevoegdheden die de Bestuursraad hem/haar verleent.

De benoeming van de functies van president en administrateur worden voor een periode van een jaar gemaakt, uitgezonderd indien in de statuten dit anders wordt vermeld.

Heeft u nog vragen in verband met de verkiezingen van de functies in de Vereniging van Eigenaren in Spanje? Neem dan contact op met Arcos y Lamers Asociados.  Wij zullen u met plezier bijstaan in het beantwoorden van uw vragen over uw eigendom in Spanje.

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje

Wim Lamers, Econoom in Spanje.

  • Wim Lamers
  • Juridisch Spanje, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën