Blog

De compensatieraden in Spanje (“junta de compensación”)

Keys to new home in SpainIn Spanje, de definitie van de compensatieraden werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit 3288/1978.

De tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige planning in Spanje komt essentieel toe aan de Administratie van de Staat, de lokale entiteiten, de bijzondere stedenbouwkundige entiteiten en in het bijzonder aan de particulieren.

De Spaanse compensatieraden worden opgericht om een bepaalde zone te ontwikkelen en hebben een eigen administratieve raad en rechtspersoonlijkheid.

De compensatieraden bestaan uit de eigenaren van terreinen die op verplichte wijze deze overdragen om de stedenbouwkundige werken te kunnen uitvoeren.

De belanghebbenden vormen via deze compensatieraden een systeem zodat alle eigenaren van de terreinen die onder een bepaalde stedenbouwkundig plan vallen de openbare functies kunnen uitoefenen die nodig zijn ten gunste van het algemeen belang van allen.

De Spaanse fiscale gevolgen op de oorspronkelijke bijdrage van de percelen en terreinen aan de compensatieraad en de latere toekenning door de raad aan de leden ervan hangen af of de raad optreedt als beheerder-trustee of niet:

  • Treedt de compensatieraad op als beheerder-trustee dan is er geen overdracht van de terreinen van de leden aan de raad noch een latere overdracht van de terreinen/percelen van de raad aan de leden, dus zijn er ook geen fiscale gevolgen.
  • Treedt de compensatieraad niet op als beheerder-trustee, dan dragen de eigenaren de percelen of terreinen over aan de raad en zijn er dus wel fiscale gevolgen. Deze fiscale gevolgen worden in een volgend blog besproken van dit advocatenkantoor.

De oprichting van de compensatieraad in Spanje, inbreng van terreinen door de eigenaren en de latere toekenning is een van de meest complexe stedenbouwkundige mechanismes die het Spaanse rechtssysteem kent.

Neem contact op met ons team van Nederlandstalige advocaten en economen in Spanje indien u meer informatie wenst over de compensatieraden. Wij staan tot uw beschikking voor al uw stedenbouwkundige, juridische, fiscale, boekhoudkundige of mercantiele kwesties.

María Teresa Arcos, advocaat in Spanje

Wim Lamers, econoom in Marbella, Spanje

  • Wim Lamers
  • Advocaten in Marbella, Juridisch Advies Costa del Sol, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,

Share this story

Categorieën