Blog

De vennootschapsbelasting in Spanje. Gehele en gedeeltelijke vrijstellingen

company tax in SpainDe wet inzake vennootschapsbelasting 27/2014 is de wetgeving die van toepassing is voor de belastingperiodes vanaf 01.01.2015. Zoals gewoonlijk maakt deze wet een onderscheid tussen vennootschappen met een gehele of een gedeeltelijke vrijstelling.

Vennootschappen die worden vrijgesteld van de Vennootschapsbelasting

In het algemeen stelsel van vennootschappen die worden vrijgesteld van deze belasting, worden de inkomsten niet gedefinieerd noch geclassificeerd. Bij dit soort vennootschappen worden simpelweg alle inkomsten vrijgesteld.

Het gaat in het algemeen om entiteiten van de openbare sector die volledig worden vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en zijn dus vrijgesteld van:

 • De verplichting om de aangifte voor de vennootschapsbelasting in te dienen.
 • Ingehouden belasting op hun bekomen inkomsten.
 • Voldoen aan de vereisten inzake registers, boekhouding, enz.

Een paar voorbeelden van deze vennootschappen die volledig worden vrijgesteld van de vennootschapsbelasting:

 • De Spaanse staat, autonome gemeenschappen en lokale entiteiten.
 • De Spaanse bank, Garantiefondsen van deposito’s van kredietbanken.
 • Managemententiteiten van de sociale zekerheid
 • Entiteiten gedeeltelijk vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Bijzonder stelsel voor gedeeltelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting.

Het verschil met het algemeen stelsel bestaat erin dat het bijzonder stelsel een gedeeltelijke vrijstelling maakt van de vennootschapsbelasting. In dit stelsel wordt er precies vastgelegd welke inkomsten worden vrijgesteld.

 • Beroepsverenigingen: de diensten voor de goedkeuring van een project worden bijvoorbeeld vrijgesteld, maar niet de inkomsten bekomen voor de activiteiten van bijscholing.

 • Compensatieraad: Deze hebben rechtspersoonlijkheid. De compensatieraden worden opgericht door de eigenaren die terreinen van verplichte overdracht in bezit hebben waarop stedenbouwkundige planningswerken dienen uitgevoerd te worden. De Compensatieraden kunnen worden beschouwd als entiteiten gedeeltelijk vrijgesteld van de vennootschapsbelasting in de mate dat ze kunnen worden beschouwd als verenigingen zonder winstoogmerk. Voor meer informatie over vennootschappen zonder winstoogmerk, klik hier.

Neem nu contact op met ons team deskundige boekhouders en fiscale adviseurs in Marbella indien u de eigenaar of zaakvoerder bent van een bedrijf. Ons kantoor biedt u de beste garanties en zal ervoor zorgen dat u voldoet aan de Spaanse wetgeving.

María Teresa Arcos, advocate in Marbella.

Wim Lamers, econoom in Spanje.

 • Wim Lamers
 • Boekhouder Marbella, Vennootschap belasting , Spaanse Belastingdienst , Bedrijf beginnen in Spanje,

Share this story

Categorieën