Blog

Samenvatting Hervormingen wetten in Spanje26, 27 en 28/2014. De belangrijkste aspecten inzake de Spaanse Inkomstenbelasting voor Natuurlijke Personen.

 Income Tax in SpainWijzigingen Inkomstenbelasting in Spanje jaar 2015.De Spaanse belasting adviseurs van ons advocatenkantoor in Marbella hebben het genoegen u te informeren over de belangrijkste wijzigingen in verband met de Spaanse inkomstenbelasting voor natuurlijke personen die vanaf januari 2015 in werking zijn getreden.

  1. De vrijstelling op de eerste 1500 euro ontvangen op dividenden en winstuitkeringen houdt op te bestaan, en het bijzonder gedeelte van de belasting wordt belast.

 

  1. Het percentage op de inkomsten uit loondienst verlagen van 40% naar 30% over een wachtperiode van meer dan twee jaar, op voorwaarde dat er voldaan wordt aan de wettelijk bepaalde vereisten, bijvoorbeeld dat in de laatste vijf jaar dit soort inkomsten niet werd bekomen.
  1. Actualisatiecoëfficiënten (9e overgangsmaatregel): vanaf 1 januari zal dit soort regimes niet meer worden toegepast, en wordt er belast als kapitaalwinst zonder verlaging.
  1. Vanaf 1 januari zullen de correctiecoëfficiënten niet meer toegepast worden voor het berekenen van de vermogenswinst uit overdracht van onroerende zaken.
  1. De fiscale vrijstelling voor inkomsten uit overdrachten voor belastingbetalers ouder dan 65, wordt uitgebreid tot niet alleen de gewoonlijke verblijfplaats maar tot eender welk onderdeel van het vermogen indien met deze fondsen een lijfrente wordt opgesteld ten gunste van zichzelf binnen 6 maanden na de overdracht.
  1. De verlaging voor de huur van woningen houdt op te bestaand voor de nieuwe huurcontracten ondertekend vanaf 1 januari. De contracten met eerdere datum blijven deze mogelijkheid behouden indien ze reeds dit fiscale voordeel toegepast hadden.
  1. Belastingen op pensioenplannen: de maximale waarde voor de vermindering van de belastbare grondslag worden verlaagd tot 8000 euro.
  1. Vermogenswinsten: de vermogenswinsten en –verliezen zullen bij het gedeelte van de belastbare grondslag van de besparingen komen te staan zonder onderscheid te maken of deze op korte of lange termijn werden bekomen.

Neem vandaag nog contact met de economen en fiscalisten van ons advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje  voor al uw vragen hieromtrent.

  • Wim Lamers
  • Boekhouder in Spanje , Spaanse Belastingdienst , Belasting in Spanje, Fiscaal Advies Marbella,

Share this story

Categorieën