Blog

Koop-verkoop en verhuur van een woning in Andalusië, Spanje. Informatie aan de koper

lawyer in SpainIndien u naar een makelaar gaat om een woning aan te kopen in Spanje, dient hij/zij die de verkoop of verhuur aanbiedt, over een Verkort Informatierapport te beschikken. Dit dient kosteloos te worden overhandigd aan de consument die informatie verzoekt over de Spaanse woning.

In de Autonome Gemeenschap van Andalusië dient de volgende informatie te worden overhandigd in geval van een tweede of latere overdracht, offerte, promotie, en publiciteit voor de verkoop of verhuur van woningen in Andalusië:

a) Het adres van de woning in Spanje.

b) De algemene beschrijving en de beschrijving van het gebouw of urbanisatie waarvan het deel uitmaakt.

c) Verkoopprijs, alsook de prijs van de aanhorigheden en bijkomstige diensten, met vermelding van de belastingen in Spanje en andere kosten, de betalingswijze en de geldigheidstermijn.

d) Eigenaar, lasten in het Spaanse register, bebouwde en nuttige oppervlakte, bewezen via een uittreksel uit het eigendomsregister van niet meer dan drie maanden geleden.

e) Het bouwjaar, indien dit in de koopakte van de verkopende partij vermeld staat.

f) De bijdrage voor de vereniging van eigenaren, in voorkomend geval.

g) Vermelding of er aansluiting is voor elektriciteit, water, telefoon en gas.

h) Certificaat dat de verkopende partij van de woning geen achterstallige betalingen heeft in de onroerendgoedbelasting bij de lokale belastingdienst.

In geval van verhuur van woningen zal ook de volgende informatie beschreven worden:

a) De naam  van de verhuurder of van de vennootschap, adres, gegevens van inschrijving bij het Handelsregister van de verhuurder.

b) De nuttige oppervlakte van de woning en de aanhorigheden.

c) Algemene beschrijving  van de woning en de aanhorigheden.

d) Inventaris van de inboedel en meubels in de woning.

e) Algemene beschrijving van het gebouw of de urbanisatie waarvan het deel uitmaakt.

f) Maandelijks huurprijs, geldigheidstermijn; frequentie van de betaling; formule voor herziening, in voorkomend geval, en betalingswijze.

g) In voorkomend geval, maandelijke algemene kosten voor het goed onderhoud van de woning, de diensten, heffingen, lasten en aansprakelijkheden die ten laste vallen van de huurder.

h) Vermelding dat, overeenkomstig de geldende wetgeving,  een waarborg dient betaald te worden van een bedrag equivalent aan een maand huur.

i) In voorkomend geval, totale kosten voor de tussenkomst van de makelaar.

j) Vermelding dat de woning beschikt over alle administratieve vergunningen of equivalente administratieve aktes nodig voor het gebruik of nut van de woning, aanhorigheden, gemeenschappelijke zones en bijkomende diensten.

k) Vermelding van bestaande lasten op de woning.

l) In geval van woningen in horizontale eigendom, de statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren, alsook de naam en het adres van de administrator.

Het voormelde document zal noodzakelijk vooraf moeten worden ingediend of bij het ondertekenen van het contract.

Wenst u alle details te kennen van de woning in Spanje die u zult aankopen, vergeet dan niet het Verkorte Informatierapport op te vragen. Koop alleen met alle garantie erop en eraan. U heeft een team experten klaar staan die u in het Spaanse  aankoopproces te allen tijde zullen bijstaan en ook zorg zullen dragen dat de juiste belastingen in Spanje op tijd worden betaald.

Neem nú contact op met één van de advocaten en fiscalisten in Marbella van Arcos & Lamers Asociados, uw advocaat en fiscalist onder één dak!.

  • Wim Lamers
  • Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor, Spaanse advocaten,

Share this story

Categorieën