Blog

Wat geldt als Woning voor Toeristisch Gebruik in Andalusië?

rent house in Marbella

Inhoud van het wetsvoorstel van de wet gekend als “Woning voor Toeristisch Gebruik” in Andalusië, Spanje.

Wat geldt als Woning voor Toeristisch Gebruik in Andalusië?

Laten we uitgaan van de definitie in artikel 5, lid e) van de huidige Huurwet in Spanje die we in het eerst deel vermeld hebben. Welke woningen worden als Woning voor Toeristisch Gebruik beschouwd volgens dit artikel? Zo kunnen we vaststellen dat woningen die een of meerdere keren per jaar aangeboden worden voor gebruikelijke vakantieaccommodatie en voor toeristische doeleinden als dusdanig beschouwd worden. Het gebruikelijke karakter en de toeristische doeleinden heeft betrekking op het aanbieden van deze huizen via advertenties met inbegrip van internet of andere technologieën en indien de woning gepromoot wordt in kanalen voor toeristische offertes, zoals bijvoorbeeld reisagenten. Dit alles onder voorwaarde dat deze diensten een of meerdere malen worden verleend binnen hetzelfde jaar voor een totale periode van meer dan een maand.

Niettemin zijn daaronder niet inbegrepen:

a) Woningen in Andalucía waarvan de eigenaren het recht verlenen deze te gebruiken voor vakantie of voor toeristisch gebruik maar zonder economische tegenprestatie.

b) Woningen in Andalucía waarvan de eigenaren het recht verlenen deze te gebruiken voor een periode van meer dan 3 maanden aan eenzelfde persoon.

c) Landelijke woningen. Deze worden geregeld door het bepaalde in artikel 47 en 48 van de Wet voor Toerisme in Andalusië.

d) Drie of meer woningen die op naam van eenzelfde eigenaar staan en zich bevinden in hetzelfde gebouw of wooncomplex of in belendende gebouwen of complexen. Deze worden geregeld overeenkomstig de regelgeving voor ‘toeristische’ appartementen.

e) Eigenaren van 3 of meer woningen in hetzelfde gebouw of naast elkaar gelegen gebouwen. Deze zullen beschouwd en geregeld worden als ‘toeristische’ appartementen.

Vakantiehuizen in Spanje kunnen de volgende zijn:

a) Volledige vakantiewoningen, indien het recht wordt verleend de woning in zijn geheel te gebruiken.

b) Kamers in vakantiehuizen:  diegenen die kamers te huur aanbieden en de eigenaar er zelf kan wonen. Deze woningen gesitueerd in stedelijke agglomeratie kunnen de naam “Bed & Breakfast” gebruiken.

2. De maximale capaciteit ervan is beperkt tot het bepaalde in de vergunning van eerste bewoning maar mag niet hoger zijn dan 15.

Dit zijn de vereisten en minimale gemeenschappelijke diensten waaraan voldaan moet worden:

a) U dient te beschikken over een vergunning van bewoning en op ieder moment te voldoen aan de technische voorwaarden en die inzake kwaliteit gevorderd voor woningen.

b) De kamers dienen voorzien te zijn van een directe ventilatie naar buiten toe of naar ongedekte patio’s en een bepaald systeem van zonnewering van de ramen.

c) De woningen dienen voldoende gemeubeld te zijn en voorzien te zijn van apparaten en huisraad nodig voor het onmiddellijk gebruik in functie van het aantal personen en in perfecte staat van onderhoud en hygiëne zijn.

d) Vaste elementen voor airconditioning in de woonkamers en kamers. Indien de kamers gebruikt worden van oktober tot en met april, dienen deze ook voorzien te zijn van verwarming die tijdens het gebruik ervan een omgevingstemperatuur van 19ºC kan behouden.

e) Het hebben van een EHBO-kastje en brandblusser.

f) Toeristische informatie van de zone verstrekken, informatie over recreatiegebieden, restaurants, bars, winkels, supermarkten, dichtstbijzijnde parkeerplaatsen, medische diensten in de zone, openbaar transport, stadsplan, toeristische informatie over de stad en een gids van voorstellingen in de stad.

g) Alle woningen dienen voorzien te zijn van een boek met Klachtenformulieren die de gebruikers ter beschikking vinden op een gepaste plaats in de woning.

h) Schoonmaak van de woning bij aankomst en vertrek van cliënten.

i) Lakens, linnengoed, huisraad in het algemeen, in functie van het maximum aantal personen en een set ter vervanging.

j) Dienst voor bijstand en onderhoud van de woning. De gebruikers dienen ook te beschikken over een telefoonnummer op een zichtbare plaats voor onmiddellijke bijstand en hulp voor eender welk voorval in de woning.

k) De handleidingen van huishoudapparaten en andere toestellen dienen ter beschikking te zijn van de gebruikers voor het correcte gebruik ervan.

l) Gratis internetverbinding.

m) Indien er enkel kamers worden verhuurd, dienen de gebruikers geïnformeerd te worden van de interne normen voor het gebruik van de installaties, bijgebouwen en apparatuur van de woning, en/of over het bestaan van huisdieren, beperkingen voor rokers en zones met beperkte toegang.

Maak dus alvast uw berekeningen en hou rekening met deze beschouwingen en de mogelijkheid en haalbaarheid uw woning aan te passen als vakantiewoning. Contacteer gerust onze gespecialiseerde advocaten bij  Arcos & Lamers Asociados voor al uw vragen of twijfels omtrent deze of andere zaken, of contracten of rechtsgeschillen die daaruit kunnen ontstaan.

  • Wim Lamers
  • Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor, Spaanse advocaten,

Share this story

Categorieën