Ander Nieuws

Hoe veilig zijn mijn beleggingen in Spanje?

emigratie naar spanjeHoe veilig zijn mijn beleggingen in Spanje?

Door Coen Riemers

Sinds het bankroet van de IJslandse banken werd Europa geconfronteerd met een zeer onaangename en schokkende ervaring: bevroren bank- en/of spaarrekeningen.

Zelfs diegenen, die nog nooit enig risico met beleggen hadden genomen, moesten constateren, dat zelfs hun meest veilig geachte belegging (spaargeld, deposito) op het spel stond indien de betreffende bank surséance zou aanvragen.

Gelukkig reageerde de Europese Centrale Bank snel en eiste dat iedere belegger met € 100,000 aan spaargeld of op een deposito geplaatst, door de desbetreffende Staat van een mogelijk faillissement van de bank gevrijwaard zou worden. Dit is eveneens het geval in Spanje.

Echter, sinds Cyprus zijn er nogal wat beleggers, die hier niet geheel van zijn overtuigd. Het wordt aangeraden om het cash geld op een rekening zo laag mogelijk te houden en het overige te investeren in zgn. geldmarkt-fondsen, die ook door de meeste grote Spaanse banken worden aangeboden.

In het geval dat uw Spaanse bank toch onverhoopt in moeilijkheden komt, dan vallen al uw effecten (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen), die u bij deze bank aanhoudt, buiten een mogelijk faillissement.  Alleen met “cash” op uw rekening loopt u risico, aangezien dit op de balans staat van de bank.

Het enige EU-land dat beleggers een volledige Staats-garantie geeft, is Luxemburg (onder de voorwaarde dat uw beleggingen zijn ondergebracht in een Luxemburgse verzekeringspolis).

Een ander, interessant kenmerk van deze Luxemburgse verzekering is het feit, dat de belegger volledige vrijheid heeft m.b.t. dekeuze van zijn beleggingen.  M.a.w. de belegger kan zijn eigen strategie aanhouden en zijn eigen effecten kiezen.

Daarnaast kan de belegger, zonder restrictie, ten alle tijde geld aan een dergelijke verzekeringspolis ontrekken. Het meest interessante voordeel geldt echter voor Nederlandse beleggers, die nog steeds hun fiscale residentie in Nederland hebben en niet in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

Zij kunnen nl. toekomstige erfbelasting reduceren als enkele eenvoudige regels worden gerespecteerd.

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met  (Coen Riemers, CBP Quilvest S.A. in Luxemburg. Tel. +352 27 027 354 of +352 661 828359).

De bovenvermelde informatie is niet wettelijk bindend enkel bedoeld voor informatiedoeleinden door dat deze niet opgemaakt en ook niet geverifieerd is door Arcos & Lamers Asociados.

Voor vragen mbt Spaanse fiscaliteit en juridische wetgeving neem vrijblijvend contact met dit Nederlandstalig Spaans advocatenkantoor. Het professionele advocatenkantoor Arcos & Lamers Asociados heeft de juridische/fiscale kennis, ervaring en het netwerk om al uw wensen met betrekking tot bovenstaande onderwerpen adequaat te behandelen. • ADVIESVERLENING EN BEHARTIGING VAN UW BELANGEN IN BURGERRECHTELIJKE PROCESVOERING EN EXTRAJUDICIELE SCHIKKINGEN • AAN- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED • BELASTINGRECHT: FISCAAL EN BOEKHOUDKUNDIG ADVIES • VENNOOTSCHAPSRECHT, HANDELSVENNOOTSCHAPPEN • NALATENSCHAP, TESTAMENTEN EN ERFRECHT • ARBEIDSADVIES, ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, ONTSLAG • AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN EN OCTROOIEN STRAFRECHT FAILLISSEMENTSPROCEDURES ALGEMENE JURIDISCHE EN FISCALE ADVIEdSVERLENING, HET OPMAKEN VAN VERSLAGEN EN OVEREENKOMSTEN
  • Wim Lamers

Share this story

Categorieën