Tags: Spaans advocatenkantoor

Verordening van de Europese Unie inzake nalatenschappen. Europese errechtverklaring II

Als vervolg op ons blog VERORDENING VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE NALATENSCHAPPEN; EUROPESE ERFRECHTVERKLARING I (klik hier) wensen we hier uit te leggen dat de Verordening nº 650/2012 de verschillende Europese wetgevingen inzake nalatenschappen uniform wenst vast te leggen alsook een Europese Erfrechtverklaring wenst in te stellen. In ons vorig blog hebben we reeds gesproken
 • Wim Lamers
 • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans Erfrecht, Spaans advocatenkantoor,
Lees meer

Inkomstenbelasting 2015, Inkomsten uit spaargelden 2015

Voor de aangifte van de inkomsten voor het jaar 2014, maakte de vermogenswinst en -verlies voortvloeiende uit transacties met een wachtperiode van minder dan of gelijk aan één jaar, deel uit van de algemene grondslag en die met een wachtperiode van meer dan één jaar, maakten deel uit van de grondslag voor spaargelden. De wetgeving
 • Wim Lamers
 • Boekhouder in Spanje , Boekhouder Marbella, Spaans advocatenkantoor, Belasting in Spanje,
Lees meer

Nalatenschappen in Spanje, verlagingen van de successierechten in Andalusië (I)

Bent u de eigenaar van een eigendom in Spanje? Wees dan op de hoogte dat in de Autonome Gemeenschap van Andalusië een reeks verlagingen kunnen worden toegepast op de desbetreffende successierechten. Vermindering van de grondslag van de successierechten in Andalusië. Er worden bepaalde verlagingen toegepast op het belastingpercentage van de successierechten. In Andalusië dienen we,
 • Wim Lamers
 • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans Erfrecht, Spaans advocatenkantoor, Testament in Spanje,
Lees meer

Verordening van E.U. inzake nalatenschappen. Europese erfrechtverklaring I

Er komen heel wat Europese cliënten bij ons over de vloer die bezorgd zijn over de situatie van hun goederen in Spanje na hun overlijden, de toe te passen wet inzake nalatenschappen en de te betalen belastingen. De Europese Unie probeert “de goede werking van de binnenmarkt te vereenvoudigen en neemt alle obstakels tot het
 • Wim Lamers
 • Efrecht Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans Erfrecht, Spaans advocatenkantoor, Testament in Spanje,
Lees meer

Belastingen voor niet-residenten. Vermogenswinst belasting in Spanje

Deze informatie handelt over de vermogenswinst die kan voortvloeien uit de verkoop van onroerende zaken in Spanje. Neem vandaag nog contact op met onze advocaten of economen van ons advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje voor meer informatie. Welke wet inzake belastingen is van toepassing indien niet-residenten een woning in Spanje verkopen?   De vermogenswinst die
 • Wim Lamers
 • Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaanse winst belasting , Spaans advocatenkantoor,
Lees meer

Consolidatie van de eigendomstitel na de ontbinding van het vruchtgebruik in Spanje

Advocaat in Marbella, Málaga, Spanje In Spanje kan een onroerende zaak door verscheidene omstandigheden ingeschreven staan bij het Eigendomsregister als enerzijds “blote eigendom” en anderzijds “vruchtgebruik”. Het Spaans Burgerlijk Wetboek geeft een definitie van het vruchtgebruik als het recht om te genieten van andermans zaken met de verplichting de vorm en substantie te behouden, tenzij
 • Wim Lamers
 • Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,
Lees meer

Mijn bevindingen van Spanje Andalusië, Marbella

Mijn naam is Charlotte Lapré en ik ben 18 jaar oud.  Ik kom uit Nederland en woon voor 4 maanden in Marbella Spanje Andalusië. Ik loop in Marbella mijn afstudeerstage. Mijn stage begon op 26 januari 2015 en 1 juni 2015 vlieg ik weer terug naar het koude kikkerlandje Nederland. Maar zover is het nog
 • Wim Lamers
 • Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Advocaten in Marbella, Spaans advocatenkantoor,
Lees meer

Bijzondere aandacht voor de betaling van de bijdrage van de vereniging van eigenaren bij de aankoop van een huis in Spanje

Dit is een belangrijke zaak aangezien het kan zijn dat u een huis in Spanje  heeft gekocht vrij van lasten, maar waarbij u toch de bijdragen van de vereniging van eigenaren dient te betalen die voorafgaande aan de verkoop betaald moesten worden. Wet in Spanje die de bijdrage van de vereniging van eigenaren regelt. Deze
 • Wim Lamers
 • Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,
Lees meer

Verklaring van nieuwbouw in Spanje

U bent de eigenaar van een terrein en wenst daarop een woning te bouwen? Dan vraagt u u misschien af welke stappen u allemaal dient te ondernemen zodat de woning die u net heeft gebouwd of aan het bouwen bent wettelijk in orde is? Er bestaat een rechtshandeling waarin de bouw van een woning (of
 • Wim Lamers
 • Advocaten Costa del Sol, Advocaten in Marbella, Vastgoed Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor,
Lees meer

Koop-verkoop en verhuur van een woning in Andalusië, Spanje. Informatie aan de koper

Indien u naar een makelaar gaat om een woning aan te kopen in Spanje, dient hij/zij die de verkoop of verhuur aanbiedt, over een Verkort Informatierapport te beschikken. Dit dient kosteloos te worden overhandigd aan de consument die informatie verzoekt over de Spaanse woning. In de Autonome Gemeenschap van Andalusië dient de volgende informatie te
 • Wim Lamers
 • Advocaat in Spanje, Advocaat Marbella, Spaans advocatenkantoor, Spaanse advocaten,
Lees meer
<< Newer Posts:::Older Posts >>